Електролітична дисоціація. Сильні та слабкі електроліти

Додано: 11 листопада 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

Електролітична дисоціація - це...

варіанти відповідей

процес розкладу складної речовини на дві прості або простіші складні речовини.

процес розпаду електроліту на йони під час розчинення його у воді або розплавлення.

процес розпаду електроліту з утворенням лише позитивно заряджених Йонів під час його розчинення у воді або розплавлення.

процес розпаду електроліту з утворення лише негативно заряджених йонів під час розплавлення чи розчинення його у воді.

Запитання 2

Електроліти - це...

варіанти відповідей

речовини, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм

речовини, водні розчини або розплави яких не проводять електричний струм

Запитання 3

Неелектроліти - це...

варіанти відповідей

речовини, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм.

речовини, водні розчини або розплави яких не проводять електричний струм.

Запитання 4

До електролітів належать ...

варіанти відповідей

речовини, в молекулах яких наявний неполярний ковалентний зв'язок.

речовини, в молекулах яких наявний водневий зв'язок.

речовини, в молекулах яких наявний йонний зв'язок.

речовини, в молекулах яких є наявний металічний зв'язок.

Запитання 5

Електроліти, що дисоціюють на катіони металічного елемента й аніони кислотного залишку

варіанти відповідей

кислоти

основи

солі

оксиди

Запитання 6

Електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах з утворенням аніонів одного типу - гідроксид-іонів OH‾

варіанти відповідей

кислоти

основи

солі

оксиди

Запитання 7

До неелектролітів належать

варіанти відповідей

розчинні у воді основи, кислоти, солі.

нерозчинні у воді основи, кислоти, солі

оксиди, гази.

речовини органічного походження.

Запитання 8

Електролітична дисоціація - це процес...

варіанти відповідей

прямий

оборотний

непрямий

лінійний

Запитання 9

Ступінь дисоціації - це

варіанти відповідей

відношення кількості продисоційованих молекул на Йони до загальної кількості молекул електроліту в розчині.

відношення загальної кількості молекул електроліту в розчині до кількості продисоційованих молекул на йони.

Запитання 10

Електроліти поділяються на

варіанти відповідей

сильні

несильні

середні

слабкі

Запитання 11

Сильні електроліти дисоціюють

варіанти відповідей

незначно (менше 30%)

значною мірою ( більше 30%)

рівно 30%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест