17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Електроліз та його застосування

Додано: 29 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 200 разів
9 запитань
Запитання 1

Носіями електричного струму в електролітах є...

варіанти відповідей

Йони обох знаків

Катіони та аніони

Електрони

позитивні іони

Запитання 2

Як називаються речовини, що не проводять електричний струм?

варіанти відповідей

провідники

напівпровідники

діелектрики

жодна відповідь не є правильною

Запитання 3

Як називається процес розпаду молекул солей, кислот луг на іони під дією молекул розчинника?

варіанти відповідей

Електролітична дисоціація

Електроліз

Рекомбінація

Розряд

Запитання 4

До електролітів відносять:

варіанти відповідей

Розчини солей, кислот та луг, а також розплави металів

Розчини кислот і луг

Дистильовану воду

Запитання 5

Процес одержання за допомогою електролізу точних рельєфних копій називається...

варіанти відповідей

Гальваностегія

Рафінування

Гальванопластика

Електризація

Запитання 6

При якій силі струму відбувався електроліз, якщо за 10 хвилин на катоді осіло 0,54 грами хрому?

варіанти відповідей

0,2 А

5 А

300 А

58 нА

Запитання 7

Закон електролізу Фарадея має вигляд:

варіанти відповідей
Запитання 8

Електрод, з'єднаний із позитивним полюсом джерела струму називають...

варіанти відповідей

катод

анод

електрон

протон

Запитання 9

Під час електролізу, де електролітом був розчин аргентум(I) нітрату, на катоді виділилося 25 г срібла. Скільки часу тривав електроліз, якщо сила струму була незмінною й дорівнювала 0,5 А?

варіанти відповідей

44642 с

11160с

44644 с

56 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест