Контрольна робота 2

Додано: 6 грудня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Електромагнетизм
Тест виконано: 69 разів
12 запитань
Запитання 1

На провідник довжиною 0,4 м, поміщений в магнітне поле з індукцією 0,5 Тл, що обтікається

струмом 10 А і переміщається під кутом 30 ° до магнітних силових ліній, діє сила:

варіанти відповідей

6,25 Н;

1 Н;

5 Н;

20 Н.

Запитання 2

Магнітна індукція поля, в якому на провідник довжиною 20 м, що переміщається під кутом 90 ° до 

силових ліній, діє сила 100 Н при протіканні по ньому струму 5 А, складе:

варіанти відповідей

1Тл

5 Тл

0,2 Тл

4 Тл.

Запитання 3

 Якщо на провідник довжиною 0,25 м, поміщений в магнітне поле з індукцією 2,5 Тл, діє сила 0,5 

Н, змушуючи його переміщатися під кутом 90 ° до силових ліній поля, то по провіднику протікає 

струм:

варіанти відповідей

 10 А

0,8 А

2 А

5 А.

Запитання 4

 Провідник, що переміщається в магнітному полі з індукцією 2 Тл під кутом 45 °, по якому тече 

струм 2 А і діє сила 2 Н, має довжину:

варіанти відповідей

4 м

8 м

0,7 м

2 м

Запитання 5

Якщо обмотка, намотана на циліндричний каркас довжиною 0,3 м, складається з 1600 витків і по 

ним протікає струм 0,1 А, то напруженість магнітного поля всередині цієї котушки складе:

варіанти відповідей

4800 А/м

48 А/м

4000 А/м

533,3 А/м

Запитання 6

Магнітна індукція в осерді з альсифера з магнітною проникністю 10,5 Гн / м, якщо він поміщений 

в магнітне поле котушки з напруженістю 1000 А / м, складе:

варіанти відповідей

10500 Тл

95,24 Тл

989,5 Тл

1010,5 Тл

Запитання 7

Напруженість магнітного поля, створеного котушкою реле, що має 100 витків, через яку 

проходить струм 15 А, а довжина середньої лінії магнітного поля 2 м, складе:

варіанти відповідей

70 А/м

750 А/м

130 А/м

3000 А/м

Запитання 8

Магнітний потік в магнітопроводі контактора, поперечний переріз якого становить 2 • 10-4 м², а 

магнітна індукція 0,8 Тл, має величину:

варіанти відповідей

0,4 • 10-4 Вб

0,32 • 10-4 Вб

1,6 • 10-⁴ Вб

0,8 • 10-4 Вб.

Запитання 9

 Струм, який необхідно пропустити по котушці з 600 витків довжиною 25,12 см і поперечним 

перерізом 4 см² для створення в ній магнітного потоку 0,0000036 Вб, складе:

варіанти відповідей

0,03А

0,017 А

0,17 А

Запитання 10

Якщо магнітний потік, який пронизує полюс машини постійного струму з поперечним перерізом 

0,02 м² становить 0,011 Вб, то магнітна індукція в сталі полюса складе:

варіанти відповідей

0,55 Тл

0,00022 Тл

0,031Тл

0,009 Тл

Запитання 11

Для виготовлення постійних магнітів використовують..

варіанти відповідей

магнітожорсткі феромагнетики

діамагнетики

парамагнетики

Феро- та парамагнетики

Запитання 12

Укажіть речовини, які підсилюють зовнішнє магнітне поле.

варіанти відповідей

Феро- та парамагнетики

Феромагнетики

Парамагнетики

Діа- та парамагнетики

Діамагнетики

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест