Електромагнітна індукція.

Додано: 27 квітня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 253 рази
12 запитань
Запитання 1

Яку фізичну величину позначають буквою В?

варіанти відповідей

магнітну індукцію

 манітний потік

електрорушійну силу

індуктивність

Запитання 2

За одиницю манітного потоку приймають:

варіанти відповідей

тесла

вебер

фарад

вольт

Запитання 3

Одиниця індуктивності в СІ:

варіанти відповідей

Ампер

Вебер

Генрі

Тесла

Запитання 4

За даною формулою обчислюється

варіанти відповідей

ЕРС індукції

ЕРС самоіндукції

Енергія магнітного поля

Сила індукційного струму

Запитання 5

За даною формулою обчислюється

варіанти відповідей

ЕРС індукції

ЕРС самоіндукції

Енергія магнітного поля

Сила індукційного струму

Запитання 6

За даною формулою обчислюється

варіанти відповідей

ЕРС індукції

ЕРС самоіндукції

Енергія магнітного поля

Сила індукційного струму

Запитання 7

Енергія магнітного поля збільшується зі збільшенням...

варіанти відповідей

сили струму в провіднику

сили струму в провіднику і індуктивності провідника

 індуктивності провідника

Запитання 8

Як зміниться енергія магнітного поля контуру при зменшенні сили струму в ньому в 4 рази?

варіанти відповідей

 зменшиться в 4 рази

зменшиться в 16 разів

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 8 рази

Запитання 9

Виникнення ЕРС у провіднику при зміні сили струму в ньому називається:

варіанти відповідей

електромагнітна індукція

 магнітний потік

самоіндукція

індукція магнітного поля

Запитання 10

Індуктивність L котушки НЕ залежить:

варіанти відповідей

від кількості витків у котушці

від матеріалу, з якого виготовлено осердя

від форми осердя

від сили струму в котушці

Запитання 11

Енергія магнітного поля НЕ залежить від ...

варіанти відповідей

напруги на кінцях котушки

індуктивності котушки

 сили струму в котушці

Запитання 12

Вказати правильні одиниці вимірювання фізичних величин.

варіанти відповідей

[L] = Гн

[Ф] = Вб

[B] = Тл

[ε] = Вт

[L] = Вб

[ε] = В

[Ф] = Гн

[B] = Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест