Електромагнітна індукція. Манітний потік. Закон електромагнітної індукції.

Додано: 7 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Яку фізичну величину позначають буквою В?

варіанти відповідей

індукцію

електрорушійну силу

манітний потік

індуктивність

Запитання 2

За одиницю манітного потоку приймають:

варіанти відповідей

тесла

вебер

вольт

фарад

Запитання 3

Якою буквою позначають електрорушійну силу індукції?

варіанти відповідей

Ф

В

ε

εі

Запитання 4

В якому разі стрілка гальванометра, який з'єднаний з котушкою, відхилиться від нульової позначки?

варіанти відповідей

коли магніт буде нерухомий у котушці

коли магніт опускати в котушку

коли магніт витягувати з котушки

коли магніт буде нерухомий над котушкою 

Запитання 5

Якщо в котушку, що з'єднана з гальванометром, опускати електромагніт, то стрілка гальванометра відхилиться від нульової позначки. Це свідчить про:

варіанти відповідей

зміну опору котушки

виникнення індукційного струму

збільшення сили струму

збільшення дії магнітного поля

Запитання 6

ЕРС індукції прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню обмежену контуром. Так формулюється: 

варіанти відповідей

закон Фарадея

основний закон електромагнітної індукції 

закон Ленца

інша відповідь

Запитання 7

За 8 мс у витку провідника магнітний потік рівномірно зменшівся на 0,4 мВб. Яка ЕРС індукції виникне у провіднику? 

варіанти відповідей

20 В 

2 В

0,05 В

0,5 В

Запитання 8

Контур площею 2*10-2 м2 міститься в однорідному магнітному полі з індукцією 4 Тл. Чому дорівнює магнітний потік, що проходить через контур, якщо площина контуру перпендикулярна до вектора індукції?

варіанти відповідей

8 Вб

0,08 Вб

0,8 Вб

0,008 Вб

Запитання 9

Магнітний потік всередині котушки, що має 800 витків, змінюється за 0,2 с на 2 мВб. Визначіть індуковану в котушці ЕРС.

варіанти відповідей

8 В

80 В

0,8 В

0,32 В

Запитання 10

Магнітний потік через замкнений провідний контур протягом 30 мс рівномірно змінюється від 5 мВб до 20 мВб. Визначте ЕРС індукції в контурі.

варіанти відповідей

 100 В

  50 В

  5 В

  0,5 В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест