Електромагнітне поле

Додано: 7 лютого 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Електромагнітне поле
Тест виконано: 197 разів
26 запитань
Запитання 1

Яке співвідношення є математичним виразом модуля сили Лоренца?

варіанти відповідей

F = q∙v∙B∙sinα

F=μ∙N

F = B∙I∙∆l∙sinα

F = qE

Запитання 2

Правило свердлика встановлює зв'язок між …

варіанти відповідей

…напрямами струму та магнітного поля цього струму.

…напрямами магнітного поля, струму та сили Ампера.

…напрямами магнітного поля та руху заряджених частинок.

…напрямами сил Ампера та Лоренца.

Запитання 3

У двох паралельних провідниках течуть електричні струми, напрямки яких однакові. Який з вказаних на рисунку напрямків відповідає напрямку вектора сили, що діє на один провідник з боку магнітного поля, яке створює електричний струм у другому провіднику? Електричний струм в провідниках входить перпендикулярно в площину рисунка.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

Яка лінія може бути траєкторією руху зарядженої частинки в магнітному полі?

варіанти відповідей

Синусоїда.

Парабола. 

Еліпс.

Гіпербола.

Коло.

Запитання 5

Установіть відповідність між назвами дослідів і фізичним явищем, що було відкрито під час цих дослідів:

1 дослід Кулона -- -----------------А явище електромагнітної індукції

2 дослід Ерстеда-------------------Б магнітна взаємодія провідників зі струмом

3 дослід Ампера -------------------В взаємодія нерухомих електричних зарядів

4 дослід Фарадея ------------------Г теплова дія струму

-------------------------------------------Д магнітна дія струму

варіанти відповідей

1В;2Д; 3Б; 4А

1Г;2В;3А;4Д

1Д;2А;3Б;4В

1А;2Г;3Д;4Б

Запитання 6

Явище електромагнітної індукції описав ?

варіанти відповідей

А. Ампер 

 Е. X. Ленц

 М. Фарадей

Дж. Максвелл

Запитання 7

Яка сила діє на провідник зі струмом зі сторони магнітного поля?

варіанти відповідей

Сила струму

Сила Ампера

Сила Лоренца

 Потойбічна сила

Запитання 8

Сила Лоренца - це сила, з якою магнітне поле діє на...

варіанти відповідей

 електричний заряд, що рухається

провідник зі струмом

 постійний магніт

нерухомий електричний заряд

Запитання 9

Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості, називають:

варіанти відповідей

метали

постійні магніти

 вектор

магнітна індукція

Запитання 10

Векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля це:

варіанти відповідей

магнітна індукція

точка Кюрі

магніт

 сила Ампера

Запитання 11

Лінії магнітної індукції відрізняються від ліній напруженості електростатичного поля тим, що вони:

варіанти відповідей

виходять із південного полюса магніту

перетинаються одна з одною

входять у північний полюс магніту

замкнені

Запитання 12

На провідник зі струмом з боку магнітного поля діє…

варіанти відповідей

сила Лоренца

сила Кулона

сила тяжіння

сила Архімеда

сила Ампера

Запитання 13

Як взаємодіють між собою два паралельних провідника, якщо по ним протікають струми в одному напрямку?

варіанти відповідей

Притягуються

Відштовхуються

Не взаємодіють

Спочатку притягуються, потім відштовхуються

Правильної відповіді немає

Запитання 14

Як рухатиметься заряджена частинка в магнітному полі, якщо її початкова швидкість напрямлена перпендикулярно лініям магнітної індукції ?

варіанти відповідей

по колу

по гвинтовій лінії

рівномірно прямолінійно

Запитання 15

Як рухатиметься заряджена частинка в магнітному полі, якщо її початкова швидкість напрямлена під кутом до ліній магнітної індукції ?

варіанти відповідей

по колу

по гвинтовій лінії

рівномірно прямолінійно

Запитання 16

Напрям дії сили Лоренца визначають за....

варіанти відповідей

правилом лівої руки

правилом правої руки

правилом свердлика

правилом обхвату правої руки

Запитання 17

На електрон з боку магнітного поля діє ...

варіанти відповідей

сила Кулона

сила Ампера

сила Фарадея

сила Лоренца

Запитання 18

Яке з наведених явищ пов'язане з дією магнітного поля Землі?

варіанти відповідей

Блискавка.

Веселка.

Полярне сяйво.

Падіння метеорита на Землю.

Електризація.

Запитання 19


Сила Ампера,не діє на провідник внесений в магнітне поле, якщо...


 

варіанти відповідей

провідник розташований перпендикулярно до силових ліній магнітного поля

 провідник розташований паралельно до силових ліній магнітного по

 провідник розташований під певним кутом до силових ліній магнітного поля

 провідник розташований перпендикулярно до магнітного поля

Запитання 20

За яким правилом визначають напрям сили Ампера

варіанти відповідей

за правилом обхвату правої руки

за правилом лівої руки

за правилом правої руки

за правилом свердлика

Запитання 21

Прізвище вченого,на честь якого названо силу, що діє на провідник зі струмом внесений в магнітне поле.

варіанти відповідей

М. Фарадей

А. Ампер

Г.Ерстед

Г. Лоренца

Запитання 22

Як поводять себе парамагнетики у зовнішньому магнітному полі?

варіанти відповідей


намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене протилежно до зовнішнього 

намагнічуючись, створюють сильне магнітне поле, напрямлене в той самий бік, що й зо­внішнє магнітне поле

 намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене в той самий бік, що й зов­нішнє магнітне поле

 намагнічуючись, створюють сильне магнітне поле, напрямлене протилежно до зовнішнього

Запитання 23

Яка одиниця вимірювання магнітної індукції? 

варіанти відповідей

Вб (вебер)

В (вольт)

Тл(тесла)

 Гн (генрі)

Запитання 24

Магнітна індукція - ...

варіанти відповідей

характеризує відношення пропорційної залежності до відповідного електричного поля

відсутність магнітного й електричного полів

характеризує силову дію магнітного поля

Запитання 25

Потік магнітної індукції позначається літерою

варіанти відповідей

Ф

B

N

q

Запитання 26

Одиниця магнітного потоку

варіанти відповідей

Вб

Кл

Тл

Гн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест