Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі.

12 запитань
Запитання 1

Поширення в просторі змінного електромагнітного поля - це ......хвиля

варіанти відповідей

електромагнітна

механічна

електрична

звукова

Запитання 2

За теорією Максвелла, джерелом електромагнітної хвилі є ...

варіанти відповідей

будь-яка частинка

будь-яка частинка, що рухається з постійною швидкістю

будь-яка частинка, що рухається з прискоренням

Будь-який провідник

Запитання 3

Електромагнітна хвиля, як і механічна, характеризується ...

варіанти відповідей

 частотою (ν)

довжиною (λ)

швидкістю поширення (v)

частотою (ν), довжиною (λ) і швидкістю поширення (v)

Запитання 4

Ʋ=λv Це рівняння ...

варіанти відповідей

частоти хвилі

довжини хвилі

хвилі

Запитання 5

У вакуумі – і тільки в ньому – всі електромагнітні хвилі поширюються з ...

варіанти відповідей

різною швидкістю

однаковою швидкістю

незмінною

Запитання 6

Генріх Герц (1857–1894) продемонстрував випромінювання і приймання електромагнітних хвиль і установив властивості електромагнітних хвиль:

варіанти відповідей

відбиваються від провідних предметів (кут відбивання дорівнює куту падіння)

заломлюються на межі з діелектриком

частково поглинаються речовиною і частково розсіюються нею

всі відповіді правильні

Запитання 7

Вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами і частинками та намагніченими тілами називають ...

варіанти відповідей

електромагнітним полем

електричним полем

магнітним полем

Запитання 8

У повітрі швидкість поширення електромагнітних хвиль ..., що у вакуумі.

варіанти відповідей

більша

та сама

менша

Запитання 9

Швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі ...

варіанти відповідей

9 ⋅108 м/с

3 ⋅108 м/с

3 ⋅1012 м/с

3 ⋅105 м/с

Запитання 10

Електромагнітне поле має дві складові (дві форми прояву) ... (2 відповіді)

варіанти відповідей

електричну складову (електричне поле)

електромагнітну складову (електромагнітне поле)

магнітну складову (магнітне поле)

Запитання 11

Світло — ...

варіанти відповідей

електромагнітні хвилі

електричні хвилі

магнітні хвилі

Запитання 12

Що змінюється: довжина хвилі чи частота під час переходу електромагнітної хвилі з одного середовища в інше?

варіанти відповідей

довжина

частота

довжина хвилі і частота

все залишається сталим

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест