електромагнітні коливання і хвилі

Додано: 25 лютого
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Електричні коливання в коливальному контурі задані рівнянням q=10-2cos30t (Кл). Чому дорівнює амплітуда коливань?

варіанти відповідей

30 Кл

10-2 Кл

30t Кл

cos30t Кл

немає вірної відповіді

Запитання 2

Коливання струму відбуваються з циклічною частотою 4π с-1. Чому дорівнює період коливань сили струму?

варіанти відповідей

0,5 с

2 с

4π с

2с

немає вірної відповіді

Запитання 3

Ротор генератора змінного струму обертається в однорідному магнітному полі. Як зміниться амплітуда ЕРС індукції при збільшенні частоти його обертання в 4 рази

варіанти відповідей

не зміниться

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

збільшиться в 16 разів

Запитання 4

Активний опір 10 Ом увімкнули в коло змінного струму з частотою 50Гц. Чому дорівнює амплітуда коливань сили струму, якщо амплітуда коливань напруги на кінцях резистора 50 В?

варіанти відповідей

0,2А

250А

0,1А

немає вірної відповіді

Запитання 5

Під час гармонічних коливань коливань в коливальному контурі максимальне значення енергії електричного поля конденсатора дорівнює 60 Дж, максимальне значення енергії магнітного поля котушки 60Дж. Як з часом зміниться повна енергія електромагнітного поля контуру?

варіанти відповідей

змінюється від 0 до 60Дж

змінюється від 0 до 120Дж

не змінюється і дорівнює 120Дж

не змінюється і дорівнює 60Дж

немає вірної відповіді

Запитання 6

Як зміниться період і частота вільних коливань у контурі, якщо його індуктивність збільшити вдвічі, а ємність зменшити у 8 разів?

варіанти відповідей

період зросте в 4 рази, а частота зменшиться у 4 рази

період зменшиться у 4 рази, а частота зросте у 4 рази

період зросте у 2 рази, а частота зменшиться у 2 рази

період зменшиться у 16 разів, частота збільшиться у 16 разів

період зменшиться у 2 рази, частота зросте у 2 рази

Запитання 7

Як зміниться ємнісний опір при збільшенні частоти змінного струму у 2 рази і зменшенні ємності у 6 разів

варіанти відповідей

збільшиться у 3 рази

зменшиться у 6 разів

зменшиться у 3 рази

збільшиться у 12 разів

збільшиться у 6 разів

Запитання 8

У скільки разів зміниться індуктивний опір, якщо частоту струму збільшити у 5 разів, а індуктивність контуру зменшити в 10 разів?

варіанти відповідей

зросте вдвічі

зменшиться вдвічі

зросте у 10 разів

зросте у 5 разів

зменшиться у 50 разів

Запитання 9

Трансформатор має в первинній обмотці 420 витків, підвищує напругу з 110 В до 660 В. Який коефіцієнт трансформації та скільки витків у вторинній обмотці?

варіанти відповідей

6 і 2520

0,6 і 70

1/6 і 70

1/6 і 2520

6 і 70

Запитання 10

У скільки разів зміниться повна енергія коливального контуру , якщо індуктивність контуру збільшити у 6 разів ?

варіанти відповідей

збільшиться у 6 разів

зменшиться у 6 разів

збільшиться у 36 разів

зменшиться у 36 разів

не зміниться

Запитання 11

Яким буде значення напруги через 15 мс, якщо амплітуда напруги 200В, період 60 мс? U(0)=0

варіанти відповідей

50В

200В

-200В

-50В

Запитання 12

Рамка, що має 100 витків дроту з площею поперечного перерізу 1,5×10-2м2 , рівномірно обертається в однорідному магнітному полі з індукцією 0,8 Тл. Рамка робить 2 оберти на секунду. Визначте амплітуду ЕРС індукції в рамці.

варіанти відповідей

0.15 В

150 В

15 В

2.4 В

4.8 В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест