Електромагнітні коливання і хвилі

Додано: 2 лютого
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
13 запитань
Запитання 1

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру змінюється за законом q=4∙10-8 cos(8π106 t), індуктивність котушки дорівнює 50 мкГн. Якою є циклічна частота коливань?

варіанти відповідей

25,12∙106

21,12∙106

24,12∙106

32,12∙106

Запитання 2

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру змінюється за законом q=40∙10-8 cos(8π106 t), індуктивність котушки дорівнює 50 мкГн. Визначте енергію електричного поля конденсатора в той момент, коли сила струму в контурі становила 8 А.

варіанти відповідей

10-4 Дж

1,5∙10-6 Дж

25∙10-4 Дж

9∙10-4 Дж

Запитання 3

Трансформатор із коєфіцієнтом трансформації 10 підключений до мережі змінного струму напругою 220 В. Скільки вітків у вторинній обмотці трансформатора , якщо його первинна обмотка містить 1000 витків?

варіанти відповідей

10000

500

100

1000

220

Запитання 4

Радіостанція працює на частоті 6∙106 Гц. Чому дорівнює період коливань?

варіанти відповідей

0,17 мкс

1,7 мкс

1,7 с

0,017 мкс

Запитання 5

Визначити довжину хвилі на якій іде трансляція, якщо ємність конденсатора дорівнює 200 пФ, а індуктивність котушки - 50 мкГн?

варіанти відповідей

188 м

100 м

314 м

248 м

Запитання 6

Вкажіть елементи, що входять до складу коливального контура.

варіанти відповідей

резистор

конденсатор

вимикач

котушка індуктивності

діод

амперметр

Запитання 7

Коливальний контур складається з конденсатора та котушки індуктивності. Не враховуючи втрат енергії під час коливань, укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Напрям струму в контурі не змінюється


 

Під час електромагнітних коливань у контурі сила струму макси­мальна в той момент, коли заряд конденсатора дорівнює нулю

У цьому контурі може існувати постійний струм

У контурі можуть виникати тільки вимушені електромагнітні коли­вання

  

Запитання 8

Визначити ємнісний опір з конденсатором ємністю 50 пФ, в колі змінного струму з частотою 50 Гц.

варіанти відповідей

63∙106

6,3∙106

0,63∙106

0,063∙106

Запитання 9

Визначити індуктивний опір котушки індуктивність 50 мГн, яка ввімкнена в коло змінного струму частотою 50 Гц

варіанти відповідей

12,58

15,7

125,8

162

Запитання 10

У деякий момент часу енергія магнітного поля в контурі дорівнює енергії електричного поля і складає величину 0,01 Дж. Який максимальний струм протікає через котушку, якщо її індуктивність 1 Гн ?

варіанти відповідей

0,2 А

√0,2 А

√2⋅10-4 А

0,14 А


Запитання 11

Максимальний заряд на конденсаторі коливального контуру 2 мКл , ємність конденсатора 4 мкФ. Нехтуючи затуханням коливань, визначити максимальну магнітну енергію котушки

варіанти відповідей

Не можна визначити

0,5 Дж

1 Дж

2 Дж

Немає правильної відповіді

Запитання 12

Коливальний контур складається з конденсатора, ємність якого дорівнює 400 пФ і котушки, індуктивність якої 10 мГн. Визначте амплітудне значення напруги на конденсаторі, якщо максимальне значення сили струму в контурі 10 мА. Активним опором катушки знехтуйте. варіанти відповідей

50 В

60 В

5 В

6 В

Запитання 13

Визначте, як зміниться частота коливань у коливальному контурі, якщо індуктивність котушки збільшити у 16 разів:

варіанти відповідей

зменшиться у 4 рази

зменшиться у 8 разів

збільшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест