Електромагнітні коливання. Змінний струм.

Додано: 7 лютого
Предмет: Фізика, 11 клас
8 запитань
Запитання 1

Частота коливань дорівнює 2 Гц. Визначте циклічну частоту коливань

варіанти відповідей

12,56 рад/с

0,5 рад/с

2 рад/с

0,56рад/с

Запитання 2

Вільні коливання – це коливання, які…

варіанти відповідей

здійснюються під дією внутрішніх сил системи після виведення з положення рівноваги

відбуваються під дією зовнішніх сил і періодично змінюються

здійснюються під дією зовнішніх сил системи після виведення з положення рівноваги

Запитання 3

Частота – це…

варіанти відповідей

кількість коливань за одиницю часу

проміжок часу, за який відбувається одне повне коливання

кількість коливань за 2π секунд

кількість коливань за годину

Запитання 4

За якою з наведених формул можна розрахувати період власних електромагнітних коливань у коливальному контурі?  

варіанти відповідей
Запитання 5

На рисунку наведений графік гармонічного коливання. Знайдіть амплітуду, частоту й період коливання відповідно. Серед поданих варіантів оберіть правильний.

варіанти відповідей

308В, 50 Гц, 0,02 с

 0,01В, 308 Гц, 0,02 с

308В,50 Гц, 0,01 с

0,02В, 50 Гц, 308 с

Запитання 6

У момент часу, коли конденсатор повністю розряджений, сила струму в котушці коливального контуру...

варіанти відповідей

 Зростає

Дорівнює нулю

Зменшується

 Максимальна

Запитання 7

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру

змінюється за законом q = 10−7 cos(4π∙106 t). Чому дорівнює період коливань?

варіанти відповідей

10−7 с

10−6 с

0,5 ∙ 10−7 с

0,5 ∙10−6 с

Запитання 8

Під час обертання дротяної рамки в магнітному полі магнітний потік через неї змінюється за законом Ф = 0,01sin (5π t). Як була розташована рамка відносно магнітного поля в початковий момент часу? Запишіть залежність ЕРС індукції в рамці від часу e(t).

варіанти відповідей

Перпендикулярно, e(t) = 0,16 sin (5π t)

Перпендикулярно, e(t) = 0,16 cos (5π t)

Паралельно, e(t) = 0,16 cos (5π t)

Паралельно, e(t) = 0,01 cos (5π t)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест