Електронні таблиці

Додано: 15 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 291 раз
62 запитання
Запитання 1

Дoкументи (файли) Excel називаються

варіанти відповідей

книгами

презентаціями

таблицями

аркушами

Запитання 2

Введення формули у комірку електронної таблиці Excel починається із символу

варіанти відповідей

+

=

-

//

Запитання 3

Книга в Excel складається з

варіанти відповідей

листків

полів

записів

файлів

Запитання 4

Після введення формули в комірку Ecxel необхідно натиснути

варіанти відповідей

Alt

Tab

Enter

Shift

Запитання 5

Вкажіть правильний запис діапазон клітинок

варіанти відповідей

A1-H5

A1:H5

A1;H5

A1,H5

Запитання 6

Яке розширення має електронна таблиця Excel?

варіанти відповідей

Таблиця.pub

Таблиця.doc

Таблиця.xlsx

Таблиця.ls

Запитання 7

Дайте визначення - вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок чи їх діапазонів, функції та знаки арифметичних операцій називається

варіанти відповідей

формула

рівняння

нерівність

Запитання 8

Яким знаком в Excel позначається піднесення до степеня?

варіанти відповідей

<=

=>

^^

^

Запитання 9

Чи записуються формули дробом в Excel?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 10

Який вигляд матиме формула =А5+В5 з клітинки С5 після її копіювання в клітинку D5?

варіанти відповідей

= А5+В5  

=А5+В5+С5 

=В5+С5  

= C5+D5

Запитання 11

Яка з формул записана НЕ правильно:

варіанти відповідей

=А5*А6

=А4/В7

В3+А9=48

=100-А1

Запитання 12

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень

створення рисунків

пошук інформації

Запитання 13

Форматування електронної таблиці - це...

варіанти відповідей

внесення змін до вмісту та структури таблиці

зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок

деяка сукупність клітинок аркуша електронної таблиці

Запитання 14

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування:

1. Повертає найбільше значення з набору значень

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів

3. Повертає найменше число у списку значень

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок


а SUM; б MIN; в AVERAGE; г MAХ

варіанти відповідей

1а; 2б; 3в; 4г

1г; 2б; 3а; 4в

1в; 2г; 3б; 4а

1б; 2а; 3г; 4в

1г; 2в; 3б; 4а

Запитання 15

Що означає дане повідомлення про помилку #####

варіанти відповідей

результат обчислення формули не вміщується в клітинці

спроба ділення на нуль

неприпустиме посилання на клітинку

неприпустимий тип аргументу

неправильні числові значення

значення недоступне

неможливо розпізнати ім'я в формулі

Запитання 16

Яку формулу необхідно записати, щоб порахувати Спожито за Гаряче водопостачання

варіанти відповідей

 =В4+С4

 =С6-В6

 =В6-С6

=С4-В4

 =В5-С5

Запитання 17

Яка формула ∑ Автосуми правильна?

варіанти відповідей

=SUM(D2:D8)

SUM(D2:D8)

=SUM D2:D8

Запитання 18

Для проведення обчислення у клітинку В10 введено формулу

=А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+А8+А9

Якою формулою можна було б замінити цю?

варіанти відповідей

=SUM(A1:A9)

=MIN(A1:A9)

=SUM(A1;A9)

=SUM(А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+А8+А9)

Запитання 19

На малюнку зображено стандартний вигляд вікна табличного процесора Microsoft Office Excel. Якою цифрою на малюнку позначено:


а) Назва аркуша; б) Виділена клітинка; в) Заголовок стовпця; г) Заголовок рядка; д) Поле імені; е) Смуга прокручування

варіанти відповідей

2е; 4г; 3в; 6д; 5а; 1б

5а; 1б; 2в; 4г; 3д; 6е

4а; 2б; 1в; 4г; 6д; 3е

5б; 1г; 2в; 4а; 3д; 6е

Запитання 20

Яке значення буде записане в клітинку D1 в результаті виконання формули зображеної на малюнку?

варіанти відповідей

-2

4

5

3

Запитання 21

Вказати правильний запис прикладу:


варіанти відповідей

2x-x^3/-5x

=2*x-x^3/(-5x)

=(2*x-x^3)/(-5*x)

2x-x*3/-5*x

Запитання 22

Заголовки рядків електронної таблиці позначаються: 

варіанти відповідей

1, 2, 3, 4, ...

А, Б, В, Г,...

A, B, C, D,...

A1, B1, C1, D1,...

Запитання 23

Маркер автозаповнення має вигляд:

варіанти відповідей
Запитання 24

При введенні чисел до комірок вони автоматично вирівнюються...

варіанти відповідей

за правою межею

по середині

за лівою межею

Запитання 25

Для відображення даних в таблиці існують формати...

варіанти відповідей

Числовий

Відсотковий

Загальний

Базовий

Дата

Час

Текстовий

Запитання 26

Файл створений у програмі Excel має розширення:

варіанти відповідей

.docx

.pptx

.xlsx

.pdf

.xls

Запитання 27

Стовпці електронної таблиці позначаються: 

варіанти відповідей

1, 2, 3, 4, ...

А, Б, В, Г,...

A, B, C, D,...

A1, B1, C1, D1,...

Запитання 28

Засіб швидкого виділення зі списку набору даних, які відповідають заданим умовам називається

варіанти відповідей

шаблоном

макетом

фільтром

формулою

Запитання 29

Які існують види сортування?

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

за зростанням

за порядкуванням

за спаданням

за кодуванням

Запитання 30

Посилання на клітинки бувають:

варіанти відповідей

буквено-цифрові, постійні, мішані

цифрові, буквені, мішані

абсолютні, відносні, мішані

незмінні, постійні, цифрові

Запитання 31

Засіб швидкого виділення зі списку набору даних, які відповідають заданим умовам називається

варіанти відповідей

шаблоном

макетом

фільтром

формулою

Запитання 32

208626_1589484686.jpg

Діаграму якого виду зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Стовпчаста

Секторна

Лінійна

Графік

Запитання 33

Який об'єкт діаграми виділено на малюнку червоним прямокутником?

варіанти відповідей

Підписи даних

Легенду

 Елементи даних


Область діаграми

Запитання 34

Який тип діаграми зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Секторна

Лінійчата

Стовпчаста

 Графік

Запитання 35

Діаграми MS Excel - інструмент, який призначено для:

варіанти відповідей

відображення на екрані записів таблиці, значення в яких відповідають певним умовам 

графічного подання табличних даних 

обчислень 

розташування даних вихідної таблиці в найбільш зручному для користувача вигляді 

Запитання 36

Чи можна змінити тип діаграми після її побудування?

варіанти відповідей

Так, можна

Ні, не існує такої можливості

Запитання 37

Який формат має логічна команда ЕСЛИ?

варіанти відповідей

=ЕСЛИ(логічна умова; Дія 1; Дія 2; Дія 3)

=ЕСЛИ(логічна умова; Дія 1; Дія 2)

=ЕСЛИ(логічна умова; Дія 1+ Дія 2)

Запитання 38

Нехай прибутковий податок 13% вираховується із суми заробітку (комірка Н7) за таких умов: менше 185 грн. - 8%; більше 185 грн. - 13 % з усієї суми. Якою має бути формула для цього випадку?

варіанти відповідей

=ЕСЛИ(Н7>185;H7*13%;Н7*8%)

=ЕСЛИ(Н7<185;H7*13%;Н7*8%)

=ЕСЛИ(Н7<185;H7*8%;Н7*13%)

=ЕСЛИ(Н7>185;H7*8%;Н7*13%)

Запитання 39

Якою логічною умовою записати вимоги жінки "бальзаківського віку", щоб ХОЧА Б ОДНА З НИХ виконувалися?

варіанти відповідей

=И(не пив; не курив; добре заробляв)

=ИЛИ(не пив; не курив; добре заробляв)

=ЕСЛИ(не пив; не курив; добре заробляв)

=И(не пив; ИЛИ не курив; добре заробляв)

Запитання 40

Якою логічною умовою записати вимоги молодої нареченої, щоб вони ВСІ виконувалися?

варіанти відповідей

=ИЛИ(не пив; не курив; добре заробляв)

=ЕСЛИ(не пив; не курив; добре заробляв)

=И(не пив; не курив; добре заробляв)

=И(не пив; ИЛИ не курив; добре заробляв)

Запитання 41

Вкажіть вид діаграми

варіанти відповідей

Лінійна

Кільцева

Секторна

Стовпчаста

Запитання 42

Який об'єкт діаграми виділено на малюнку червоним прямокутником?

варіанти відповідей

варіанти відповідей

 Підписи даних

Область діаграми

Заголовок діаграми

Легенда

Запитання 43

Які категорії функцій є в Excel?

варіанти відповідей

Фінансові

Точні

Математичні

Статистичні

Логічні

Запитання 44

Яке за типом посилання у комірці D5?

варіанти відповідей

абсолютне

відносне

мішане

універсальне

Запитання 45

Як називають посилання на клітинки яке не модифікується під час копіювання формули?

варіанти відповідей

відносне

абсолютне

мішане

Запитання 46

Яке за типом посилання у комірці D5?

варіанти відповідей

абсолютне

відносне

мішане

універсальне

Запитання 47

Укажіть абсолютне посилання на клітинку електронної таблиці.

варіанти відповідей

С1

С$1

$C$1

$C1

Запитання 48

Що таке умовне форматування?

варіанти відповідей

Відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)

Розташування рядків за даними певного стовпця

Автоматична зміна вигляду комірок залежно від даних у них

Видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)  

Запитання 49

Найменшим елементом електронної таблиці є:

варіанти відповідей

Діапазон

Лист

Комірка

Книга

Запитання 50

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень

створення рисунків

пошук інформації

Запитання 51

Форматування електронної таблиці - це...

варіанти відповідей

внесення змін до вмісту та структури таблиці

зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок

деяка сукупність клітинок аркуша електронної таблиці

Запитання 52

Яка формула ∑ Автосуми правильна?

варіанти відповідей

=СУММ(D2:D8)

СУММ(D2:D8)

=СУММ D2:D8

Запитання 53

Щоб змінити формат числа комірки необхідно виконати дії:

варіанти відповідей

вибрати закладку Головна/Стиль комірок

вибрати комірку і натиснути Shift

виділити комірку/ вибрати Формат комірки

Запитання 54

Засіб швидкого виділення зі списку набору даних, які відповідають заданим умовам називається

варіанти відповідей

шаблоном

макетом

фільтром

формулою

Запитання 55

Укажіть формули, які можна записати у клітинку FЗ для обчислення середнього арифметичного чисел діапазону клітинок АЗ:ЕЗ в середовищі табличного процесора МS Eхсel.

варіанти відповідей

=(A3+B3+C3+D3+E3)/5

=A3+B3+C3+D3+E3/5

=AVERAGE(А3:Е3)

=AVERAGE(А3:Е3)/5

AVERAGE А3:Е3

Запитання 56

Фільтрування списку - це ...

варіанти відповідей

це процес, у результаті якого для перегляду доступні записи, які задовольняють критерії фільтрації

видалення полів

 видалення записів

розташування його записів у певному порядку

Запитання 57

Які існують види сортування?

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

за зростанням

за порядкуванням

за спаданням

за кодуванням

Запитання 58

Статистичні функції - це функції, призначені для...

варіанти відповідей

порівняння значень діапазонів комірок

збільшенню значень діапазонів комірок

аналізу значень діапазонів комірок

копіювання значень діапазонів комірок

Запитання 59

У чому полягає операція сортування даних у таблиці?

варіанти відповідей

Впорядкування за певними ознаками 

Копіювання за певними ознаками 

Вилучення за певними ознаками 

Збереження за певними ознаками

Запитання 60

Виберіть значок "Застосувати фільтр"

варіанти відповідей
Запитання 61

Виберіть значок "Змінити фільтр"

варіанти відповідей
Запитання 62

Виберіть значок "Видалити фільтр"

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест