Електронні таблиці Excel

Додано: 8 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 7 клас
Копія з тесту: Електронні таблиці Excel
10 запитань
Запитання 1

Найменшим елементом електронної таблиці є:

варіанти відповідей

Комірка

Діапазон

Лист

Книга

Запитання 2

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

Подання числової інформації в графічному вигляді

Автоматизація обчислень

Введення текстової інформації

Створення рисунків

Запитання 3

Програма для створення та опрацювання електронних таблиць:

варіанти відповідей

Редактор презентацій Power Point

Табличний процесор Excel

Текстовий редактор Word

Графічний редактор Paint

Запитання 4

Документ, створений в табличному процесорі називають:

варіанти відповідей

Рядком

Коміркою

Листом

Книгою

Запитання 5

Яким чином позначаються рядки і стовпці електронної таблиці?

варіанти відповідей

Рядки — арабськими числами, стовпці — римськими числами.

Рядки — римськими числами, стовпці — латинськими літерами

Рядки — арабськими числами, стовпці — латинськими літерами;

Стовпці — російськими літерами, рядки — арабськими числами

Запитання 6

Скільки зазвичай робочих аркушів має робоча книга?

варіанти відповідей

3, але можна додати

лише один

2

4

Запитання 7

Яка з формул записана НЕ правильно:

варіанти відповідей

=А5*А6

=А4/В7

В3+А9=48

=100-А1

Запитання 8

З якого знаку починається будьяка формула в табличному процесорі

варіанти відповідей

=

+

-

* чи /

Запитання 9

Які адреси записані правильно

варіанти відповідей

А7

АВ45

54ВВ

Запитання 10

Скільки клітинок містить діапазон В2:Е5

варіанти відповідей

20

16

4

неможливо порахувати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест