5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

38. Електронний документообіг

Додано: 9 червня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 24 рази
11 запитань
Запитання 1

Електронний документообіг це :


варіанти відповідей

спільне використання систем електронного діловодства і сховищ інформації дозволяє систематизувати і поєднувати інформацію, що полегшує її аналіз і складання звітів.

Відсутність необхідності вручну розмножувати документи, відслідковувати переміщення паперових документів всередині організації, контролювати порядок передачі конфіденційної інформації.

високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення ефективності роботи органів державної влади і місцевого самоврядування

інформаційні безпаперові технології полегшують процес управління знаннями.

Запитання 2

Що ставиться при реєстрації вхідних службових документів:

варіанти відповідей

логотип підприємства

дата

штамп

підпис

Запитання 3

Як фіксується реєстрація документу:

варіанти відповідей

реєстраційним номером

штампом

датою

усі відповіді правильні

Запитання 4

Для реєстрації всіх документів застосовується :

варіанти відповідей

програмне забезпечення електронного документообігу

електронна реєстраційно-контрольна картка

особливості збереження документів

сервіс повнотекстової індексації

Запитання 5

Де знаходяться документи, прийняті співробітником до виконання :

варіанти відповідей

у папці «Надійшли»

у папці «На контролі»

у папці «На виконанні»

у папці «На готові»

Запитання 6

Рух документів за резолюціями керівника в межах підрозділу фіксується:

варіанти відповідей

діловодом

секретарем

майстром

бухгалтером

Запитання 7

Юридична сила електронного документа забезпе­чується:

варіанти відповідей

Використанням електронно-цифрового підпису (ЕЦП), який іден­тифікує автора надісланого електронного документа і забезпечує немо­жливість зміни документа у процесі доставки.

Використанням ксерокопії власного підпису особи, яка надіслала документ.

Використанням факсиміле особи, яка надіслала документ.

Адресою електронної пошти особи, яка надіслала документ. 

Запитання 8

Електронний цифровий підпис — це:

варіанти відповідей

Дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації під- писувача цих даних.

Вид електронного підпису, отриманого за результатом крипто­графічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити йо­го цілісність та ідентифікувати підписувача.

Параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

Використанням факсиміле особи, яка надіслала документ. 

Запитання 9

Інформатизація органів державної влади здійс­нюється з метою:

варіанти відповідей

Забезпечення ефективного виконання функцій засобами сучасних інформаційних технологій.

Насичення комп'ютерно-телекомунікаційними технологіями.

Доступу співробітників до мережі Інтернет.

Всі варіанти

Запитання 10

В організації можуть існувати такі потоки докуме­нтів 

варіанти відповідей

Потік вхідної документації.

Змішаний

Ієрархічний

Потік архівної документації. 

Запитання 11

Документи класифікують за такими ознаками 

варіанти відповідей

За терміновістю.

За доступністю.

За формою.

За посадою відправника.  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест