Електростатика

Додано: 22 січня
Предмет: Фізика, 8 клас
Копія з тесту: Електростатика
16 запитань
Запитання 1

Частинка, що володіє найменшим позитивним зарядом, називається ...

варіанти відповідей

нейтрон

електрон

протон

йон

Запитання 2

Скло, при натиранні об шовк, заряджається...

варіанти відповідей

позитивно

негативно

ніяк не заряджається

правильної відповіді немає

Запитання 3

Якщо наелектризоване тіло відштовхується від ебонітової палички, натертої хутром, то воно заряджено ...

варіанти відповідей

негативно

позитивно

ніяк не заряджено

правильної відповіді немає

Запитання 4

Три пари легких кульок підвішені на нитках. Однойменні заряди має пара під номером ...

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 5

Крапля ртуті, що мала заряд 2q, злилася з іншого краплею з зарядом -3q. Заряд новоутвореної краплі дорівнює ...

варіанти відповідей

+ 5q

-5q

q

-q

Запитання 6

До скляної палички А, натертої об шовк, підносять паличку Б, після чого паличка А приходить в рух у напрямку, вказаному стрілкою. Який заряд має паличка Б?

варіанти відповідей

позитивний

негативний

позитивний і негативний

немає правильної відповіді

Запитання 7

Алгебраїчна сума зарядів в замкнутій системі залишається незмінною. Наведений вираз формулює ...

варіанти відповідей

закон збереження електричних зарядів

закон збереження енергії

закон Кулона

процес електризації

Запитання 8

Одиниця вимірювання електричного заряду в СІ ...

варіанти відповідей

кг

Кл

м

Н

Запитання 9

Із запропонованих варіантів виберіть вираз закону Кулона.

варіанти відповідей

q1⋅q2 / R2

kq1⋅q2 / R2

q1+q2+....+qn=const

kR2/q1q2

Запитання 10

При збільшенні відстані між двома точковими зарядами в 2 рази, сила взаємодії між ними ...

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 11

Два точкових заряди відштовхуються один від одного, якщо заряди:

варіанти відповідей

однакові за знаком і будь-які за модулем

однакові за модулем

протилежні за знаком

однакові за знаком і за модулем

Запитання 12

Який з перерахованих прикладів можна віднести до прояву явища електризації?

варіанти відповідей

рух повітряних шарів атмосфери;

прилипання одягу до тіла при ходьбі;

натирання металевого стержня об тканину;

орієнтація (поворот) стрілки компаса поблизу провідника зі струмом.

притягання всіх тіл до Землі

Запитання 13

Електричні заряди двох тіл відповідно дорівнюють 0,004Кл і 0,003 Кл .Тіла знаходяться на відстані 2м. Знайдіть силу взаємодії між ними.(в Ньютонах)

варіанти відповідей

27000

37,5


0,0024

0,035

Запитання 14

Сила взаємодії між двома точковими зарядами 4мКл і 5мкКл дорівнює 45Н. Яка відстань між зарядами?

варіанти відповідей

 4м

Запитання 15

Одна кулька має заряд -3 мКл, друга - +5 мКл. Яким буде заряд кожного з кульок після взаємодії?

варіанти відповідей

-2 мКл

0 мКл

 2 мКл

1 мКл


-1 мКл

Запитання 16

Скільки протонів, нейтронів, електронів містить ядро атома радону?

варіанти відповідей

протонів 86, електронів 86, нейтронів 136

протонів 136, електронів 86, нейтронів 86

протонів 86, електронів 136, нейтронів 136

протонів 136, електронів 136, нейтронів 86

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест