Закон Кулона.

Додано: 23 січня
Предмет: Фізика, 8 клас
Копія з тесту: Закон Кулона.
9 запитань
Запитання 1

Що називають точковим зарядом?

варіанти відповідей

Заряджене тіло, розмірами якого можна знехтувати порівняно з відстанями від нього до інших заряджених тіл, що розглядаються

Фізична модель тіла, розмірами та масою якого в умовах даної задачі можна знехтувати

Тіло, яке ні за яких умов не деформується і за всіх умов відстань між двома точками (або точніше між двома частинами) якого залишається постійною

Запитання 2

Оберіть формулювання закону Кулона.

варіанти відповідей

Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів і обернено пропорційна добутку модулів цих зарядів і прямо пропорційна квадрату відстані між ними

Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів і прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними

Сили Кулона напрямлені вздовж умовної прямої, яка з’єднує точкові заряди, що взаємодіють 

Запитання 3

Оберіть математичний вигляд закону Кулону.

варіанти відповідей
Запитання 4

Як називаються сили, з якими взаємодіють два точкові заряди?

варіанти відповідей

Силами Ньютона

Силами Кулона

Електричними силами

Запитання 5

Чому дорівнює коефіцієнт пропорційності k?

варіанти відповідей
Запитання 6

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо модуль кожного з них збільшити у 2 рази?

варіанти відповідей

Зменшиться в 4 рази

Збільшиться в 4 рази

Збільшиться в 2 рази

Зменшиться в 2 рази

Запитання 7

На рисунку зображено дві пари нерухомих невеликих кульок. Зобразіть силу Кулона, що діє на кожну кульку.

варіанти відповідей
Запитання 8

Дві однакові металеві кульки мали заряди 8 нКл і -2нКл. Кульки привели в дотик і віддалили одну від одної. Який заряд у кожної з кульок?

варіанти відповідей

-6 нКл

3 нКл

5 нКл

2нКл

Запитання 9

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшиться?

варіанти відповідей

збільшиться

зменшиться

не зміниться

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест