Домашнє завдання на 14.02

Узагальнюючий урок (теорія)

Додано: 13 лютого
Предмет: Фізика, 11 клас
21 запитання
Запитання 1

Яку величину визначають за формулою T=t/N

варіанти відповідей

швидкість поширення хвилі

довжину хвилі

частоту коливань

період коливань

Запитання 2

Основні одиниці в системі СІ для частоти коливань

варіанти відповідей

Гц

Н

м

с

Запитання 3

Швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакаумі

варіанти відповідей

3*108 м/с

0,3*108 м/с

3*107 м/с

0,3*107 м/с

Запитання 4

Які хвилі мають найбільшу частоту

варіанти відповідей

γ-випромінювання

радіохвилі

рентгенівське випромінювання

ультрафіолетове випромінювання

Запитання 5

З перлічених варіантів вкажіть таку хвилю, яка має найбільшу довжину

варіанти відповідей

рентгенівське випромінювання

ультрафіолетове випромінювання

інфрачервоне випромінювання

γ-випромінювання

Запитання 6

Укажіть основні характеристики електромагнітної хвил

варіанти відповідей

 Довжина хвилі

Частота хвилі

Швидкість хвилі

 Маса хвилі

Запитання 7

Що називають електромагнітними хвилями?

варіанти відповідей

 Поширення в просторі електричного поля

Поширення в просторі магнітного поля

Поширення в просторі змінного електромагнітного поля.

А вони існують?

Запитання 8

Звук відбитий від віддаленої перешкоди, називається...

варіанти відповідей

шум

відлуння

гучність

ехолокація

Запитання 9

Які хвилі можуть поширюватись у вакуумі?

варіанти відповідей

електромагнітні

 звукові

 механічні

стоячі

Запитання 10

Чи можуть електромагнітні хвилі "подорожувати" у Всесвіті з початку його заснування?

варіанти відповідей

Так

Ні

Наукою не встановлено.

Запитання 11

Яка формула виражає зв'язок частоти, довжини і швидкості поширення електромагнітної хвилі в середовищі?

варіанти відповідей
Запитання 12

Які властивості електромагнітних хвиль було встановлено в ході дослідів Г. Герца?

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі відбиваються від провідних предметів.

Електромагнітні хвилі заломлюються на межі поділу двох середовищ.

Швидкість електромагнітної хвилі та сама, що й у вакуумі.

Електромагнітні хвилі частково поглинаються речовиною і частково розсіюються нею.

Запитання 13

Яке припущення Дж. Максвелла дозволило вченому виявити природу світла?

варіанти відповідей

Світло є різновидом магнітних хвиль.

Світло є різновидом електромагнітних хвиль.

Світло є різновидом електричних хвиль.

Запитання 14

Чи можуть механічні хвилі поширюватись у вакумі?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 15

Яка фізична величина позначається цією буквою?

варіанти відповідей

Частота

Період

Довжина хвилі

Амплітуда

Запитання 16

Визначте, частота електромагнітної хвилі якого кольору найбільша?

варіанти відповідей

Червоного

Зеленого

Синього

Фіолетового

Запитання 17

Хвилі якого діапазону випромінює радар?

варіанти відповідей

Радіохвилі

Гама-випромінювання

Рентгенівське випромінювання

Видиме світло

Запитання 18

Розташуйте в порядку зростання частоти електромагнітні випромінювання різної природи.

1) Інфрачервоне випромінювання Сонця

2) Рентгенівське випромінювання

3) Видиме світло

4) Ультрафіолетове випромінювання

варіанти відповідей

1,3,4,2

2,1,4,3

1,2,4,3

2,4,1,3

Запитання 19

На рисунку поданий профіль хвилі в певний момент часу. Чому дорівнює амплітуда коливань точок хвилі?

варіанти відповідей

0,4 м

0,8 м

2 м

4 м

Запитання 20

На рисунку поданий профіль хвилі в певний момент часу. Чому дорівнює довжина хвилі?

варіанти відповідей

0,4 м

0,8 м

2 м

4 м

Запитання 21

Яка установка зображена на малюнку, якщо вона забезпечує випромінювання радіохвиль, а також приймання радіохвиль, які відбиваються від об’єкта

варіанти відповідей

Комутатор

Радіолокатор

Гладіатор

Стабілізатор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест