Елементарні частинки

Додано: 28 березня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 78 разів
11 запитань
Запитання 1

Які частинки входять до складу атомного ядра?

варіанти відповідей

електрони

протони

неони

нейтрони

Запитання 2

Що таке нуклони?

варіанти відповідей

електрони та нейтрони

протони , електрони та нейтрони

будь які частинки

електрони та протони

протони та нейтрони

Запитання 3

Яка будова атома?

варіанти відповідей

Атом складається з негативно зарядженого ядра, навколо якого рухаються по своїх орбітах електрони

Атом складається з протонів та нуклонів, що входять до складу позитивно зарядженого ядра, і електронів, що обертаються навколо ядра

Атом складається з хмари позитивного заряду, в яку поміщені негативно заряджені електрони.

Атом складається з позитивно зарядженого ядра, навколо якого рухаються по своїх орбітах негативно заряджені електрони

Запитання 4

Що таке ізотопи?

варіанти відповідей

Нукліди, що мають однакову кількість нуклонів, але різну кількість протонів.

Нукліди, що мають однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів.

Нукліди, що мають однакову кількість протонів та нейтронів.

Нукліди, що мають різну кількість протонів та нейтронів.

Запитання 5

Вибери всі види радіоактивного випромінювання...

варіанти відповідей

α- частинки

γ- промені

β- частинки

світлові промені

механічні хвилі

Запитання 6

α- випромінювання - це ....

варіанти відповідей

потік ядер атомів Гелію

потік електронів

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

немає правильної відповіді

Запитання 7

β- випромінювання - це ....

варіанти відповідей

потік ядер атомів Гелію

потік електронів

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

немає правильної відповіді

Запитання 8

γ - випромінювання - це ....

варіанти відповідей

потік ядер атомів Гелію

потік електронів

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

немає правильної відповіді

Запитання 9

Хто відкрив явище радіоактивності ?

варіанти відповідей

Льюї Гарольд Грей

Анрі Антуан Беккерель

Марія Склодовська-Кюрі

Альберт Енштейн

Іван Павлович Пулюй

Запитання 10

Число протонів, нейтронів і їх загальне число пов'язані співвідношенням:

варіанти відповідей

N = A + Z

N = A - Z

N = Z - A

A= Z - N

Z= N - A

Запитання 11

Елементарні частки, що входять до складу атомного ядра, поєднуються під загальною назвою:

варіанти відповідей

нейрон

нуклон

нейтрон

нуклід

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест