Елементи, атоми, суміші

Додано: 14 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 601 раз
20 запитань
Запитання 1

З наведеного переліку оберіть назви речовин:

варіанти відповідей

Цегла

Сірка

Залізо

 Мідь

Кисень

Підкова

Запитання 2

Вказати, які з наведених нижче прикладів є сумішшю:

варіанти відповідей

сірка;

молоко;

мідь; 

ртуть.

Запитання 3

Оберіть символ елемента 2 періоду IVА групи:

варіанти відповідей

Карбон

Силіцій

Калій

Кальцій

Запитання 4

До фізичних властивостей речовин відносяться

варіанти відповідей

горіння 

електропровідність

температура кипіння

утворення осаду  

теплопровідність 

окиснення

Запитання 5

Які з хімічних елементів відносяться до побічних підгруп

варіанти відповідей

Mg, Mn, B

Nа,N, Ni

Cu, Zn, Mn

Cа, K, Fe

Запитання 6

Символ Фосфору


варіанти відповідей

F

Po

Fe

P

Запитання 7

Атоми - це ...

варіанти відповідей

найменша частинка речовини, яка не має електричного заряду і складається з ядра та електронів, що рухаються навколо нього

частинка речовини, яка складається з двох або більшої кількості сполучених атомів

негативно заряджена частинка речовини

позитивно заряджена частинка речовини

Запитання 8

З поданого переліку виберіть чисту речовину: дистильована вода, повітря, морська вода, газована вода, молоко, лимонад.

варіанти відповідей

повітря

морська вода

дистильована вода

лимонад

Запитання 9

Які суміші належать до неоднорідних

варіанти відповідей

залізні ошурки і пісок

повітря

цукор і вода

глина і вода

Запитання 10

Виберіть спосіб розділення суміші солі і води

варіанти відповідей

випаровування

відстоювання

фільтрування

Запитання 11

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

Суміш - це речовина, яка складається з кількох інших речовин

Суміш - це сукупність декількох речовин

Суміш - це речовина, яку можна розділити на декілька інших речовин

Запитання 12

Символ Кальцію

варіанти відповідей

Ka

K

Ca

C

Запитання 13

Виберіть трійку символів хімічних елементів , що є металами

варіанти відповідей

Mg, С, N

О, Н, Pb

Mn, Hg, Аg

F, N, S

Запитання 14

Вказати відповідність:

1) Н а) Меркурій

2) Hg б) Манган

3) Мg в) Гідроген

4) Mn г) Магній

варіанти відповідей

1-б, 2-а, 3-в, 4-г

1-в, 2-а, 3-г, 4-б

1-а, 2-в, 3-г, 4-б

1-а, 2-в, 3-б, 4-г

Запитання 15

Знайдіть елемент в періодичній системі , що має порядковий номер 16

варіанти відповідей

О

S

Cl

Zn

Запитання 16

Група - це...

варіанти відповідей

горизонтальний ряд елементів

вертикальний і горизонтальний ряд елементів

елементи

вертикальний ряд елементів

Запитання 17

Вкажіть значення відносної атомної маси Калію

варіанти відповідей

19

39

20

40

Запитання 18

Вкажіть значення відносної атомної маси Хлору

варіанти відповідей

12

35,5

40

17

Запитання 19

Оберіть твердження, де вірно описано склад речовини Р2О5

варіанти відповідей

Речовина складна, містить 2 елементи та 7 атомів

Речовина проста, містить 2 елементи та 7 атомів

Речовина складна, містить 7 елементів та 2 атоми

Речовина складна, містить 7 елементів та 7 атомів

Запитання 20

У яких рядках вказано лише прості речовини.

варіанти відповідей

Азот, кальцій оксид, повітря

Залізо, золото, мідь

Вода, цукор, спирт

Кисень, водень, азот

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест