17 липня о 18:00Вебінар: Чи може наука сформувати підприємницьку компетентність?

Елетричний струм у різних середовищах

Додано: 11 травня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 17 разів
7 запитань
Запитання 1

Електричний струм у газах являє собою напрямлений рух вільних...

варіанти відповідей

електронів

електронів і йонів

йонів

електронів і протонів

Запитання 2

Електроліз - це процес ...

варіанти відповідей

розпаду речовин на йони під час проходження струму через електроліт

виділення речовини на електродах внаслідок дії зовнішнього йонізатора

розпаду речовин на йони внаслідок дії полярного розчинника

виділення речовини на електродах під час проходження струму через електроліт

Запитання 3

Який вид розряду застосовують у свічках запалювання двигуна?

варіанти відповідей

дуговий

іскровий

коронний

жоден

Запитання 4

Спосіб очищення металів за допомогою електролізу називають...

варіанти відповідей

гальваностегія

рафінування

гальванопластика

електрофорез

Запитання 5

Опір металевих провідників :

варіанти відповідей

зростає з підвищенням температури

зменшується під дією світла

не залежить від зміни температури

не має правильної відповіді

Запитання 6

Опір електролітів...

варіанти відповідей

зростає з підвищенням температури

зменшується під дією світла

зменшується в разі підвищення температури

немає правильної відповіді

Запитання 7

Метод отримання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів називають...

варіанти відповідей

електролітичною дисоціацією

рафінуванням

гальванопластикою

гальваностегією