7 клас Етапи побудови інформаційної моделі

Додано: 21 січня 2021
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 164 рази
11 запитань
Запитання 1

Процес створення інформаційної моделі за допомогою формальних мов, при якому здійснюється перехід від словесного опису зв’язків між виділеними властивостями об’єкта до опису, який використовує деяку мову кодування (мова схем, мова математики тощо)

варіанти відповідей

формалізація

математична модель

комп'ютерне моделювання

Запитання 2

Між величинами, які характеризують об’єкт чи процес, встановлено співвідношення у вигляді математичних рівнянь та формул

варіанти відповідей

формалізація

математична модель

комп'ютерне моделювання

Запитання 3

Провідна інформаційна технологія в ряді наук і галузей практичної діяльності для дослідження явищ і процесів у природі та суспільстві

варіанти відповідей

формалізація

математична модель

комп'ютерне моделювання

Запитання 4

Встанови послідовність побудови інформаційної моделі

варіанти відповідей

1.Визначити мету створення моделі

2.Визначити предметну область

3.Виділити суттєві властивості

4.Установити взаємозв’язки

5.Вибрати форму та засіб подання моделі

6.Зобразити модель

1.Визначити предметну область

2.Виділити суттєві властивості

3.Установити взаємозв’язки

4.Вибрати форму та засіб подання моделі

5.Зобразити модель

6.Визначити мету створення моделі

1.Установити взаємозв’язки

2.Вибрати форму та засіб подання моделі

3.Зобразити модель

4.Визначити мету створення моделі

5.Визначити предметну область

6.Виділити суттєві властивості

1.Вибрати форму та засіб подання моделі

2.Зобразити модель

3.Визначити мету створення моделі

4.Визначити предметну область

5.Виділити суттєві властивості

6.Установити взаємозв’язки

Запитання 5

Встанови послідовність постановки задачі

варіанти відповідей

1.Опис задачі

2.Мета моделювання

3.Аналіз об’єкта

1.Мета моделювання

2.Аналіз об’єкта

3.Опис задачі

1.Аналіз об’єкта

2.Опис задачі

3.Мета моделювання

Запитання 6

Встанови послідовність створення інформаційної моделі

варіанти відповідей

1.Формалізація

2.Знакова модель

3.Комп’ютерна модель

1.Знакова модель

2.Комп’ютерна модель

3.Формалізація

1.Комп’ютерна модель

2.Формалізація

3.Знакова модель

1.Знакова модель

2.Формалізація

3.Комп’ютерна модель

Запитання 7

Модель об'єкта це-...

варіанти відповідей

 точна копія об'єкта за розміром

словесний опис об'єкта

новий об'єкт, який має властивості об'єкта, суттєві для дослідження

новий об'єкт, який має всі властивості об'єкта

Запитання 8

Оберіть тип інформаційної моделі за формою подання

варіанти відповідей

спеціальні

структурні

 звукові

словесні

математичні

 фізичні

графічні

Запитання 9

Серед указаних моделей об'єктів позначте інформаційну

варіанти відповідей

паперова квітка

 іграшковий автомобіль

фотографія

формула для обчислення площі квадрата

Запитання 10

Дослідження - це діяльність людини, спрямована на...

варіанти відповідей

опис процесів,які відбуваються з об'єктом в навколишньому середовищі

 досягнення певних результатів при вивченні об'єкта

вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами

Запитання 11

До алгоритму побудови інформаційної моделі входять такі команди:

варіанти відповідей

визначити предметну область

визначити суттєві властивості

визначити мету створення моделі

визначити розмір моделі

 зобразити модель у текстовому процесорі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест