1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Еволюція : еволюційне вчення.

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 108 разів
24 запитання
Запитання 1

Хто з вчених притримувався ідеї, що види виникли шляхом еволюції від тих видів, які жили колись

варіанти відповідей

Ж.Б.Ламарк

Ч.Дарвін

К.Лінней

Запитання 2

Хто стверджував, що види створені творцем

варіанти відповідей

Ж.Б.Ламарк

Ч.Дарвін

К.Лінней

Запитання 3

Хто з переліку вчених вважав, що види непостійні, повільно змінюються, еволюціонують.

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

К.Лінней

Ж.Б. Ламарк

Запитання 4

Основна рушійна сила еволюції в природі - природний добір

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

Ж.Б. Ламарк

Запитання 5

Основна рушійна сила еволюції а природі- прагнення організмів до прогресу та вдосконалення.

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

Ж.Б. Ламарк

К. Лінней

Запитання 6

Хто стверджував, що у природі причиною природного добору є боротьба за існування

варіанти відповідей

Ж.Б. Ламарк

Ч. Дарвін

К. Лінней

Аристотель

Запитання 7

Ввів принцип подвійних назв видів

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

Ж.Б. Ламарк

К. Лінней

Запитання 8

Вперше побудував систематику тварин у висхідному, еволюційному порядку

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

Ж.Б. Ламарк

К. Лінней

Запитання 9

Визнавав закон успадкування нових ознак, набутих в результаті вправління чи невправляння органів

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

Ж.Б. Ламарк

К. Лінней

Запитання 10

Вперше створив еволюційну теорію

варіанти відповідей

Ж.Б. Ламарк

Ч. Дарвін

К. Лінней

Запитання 11

Вперше створив наукову теорію еволюції органічного світу

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

Ж.Б. Ламарк

К. Лінней

Запитання 12

Ознаки, притаманні природному відбору: фенотип змінюється в певному напрямку , відповідно до напрямку змін у довкіллі; відбувається за повільних умов довкілля у певному напряму, обумовлює постійну зміну пристосувань

варіанти відповідей

Рушійний добір

Стабілізуючий

Розриваючий (дизруптивний)

Запитання 13

Ознаки, притаманні природному добору: проявляється в постійних умовах довкілля, зберігається середня норма реакції, наслідком є досконала пристосованість до певних умов існування

варіанти відповідей

Стабілізуючий

Розриваючий (дизруптивний)

Рушійний

Запитання 14

Ознаками добору є: діє в нестабільних умовах , одночасно в двох напрямках, не сприяє збереженню середніх ознак, сприяє виникненню кількох варіантів фенотипів в одній популяції

варіанти відповідей

Стабілізуючий

Розриваючий (дизруптивний)

Рушійний

Запитання 15

Модифікаційна мінливість - рушійна сила еволюції

варіанти відповідей

так

ні

в залежності від умов

Запитання 16

Природний добір і боротьба за існування явища тотожні

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 17

Ареал - область розповсюдження ..

варіанти відповідей

виду

популяції

організму

Запитання 18

Види, які можуть виживати в широкому діапазоні змін умов існування, здатні заселяти нові місця проживання або ті, які змінилися (пожежі, вирубування лісів, висушування )

варіанти відповідей

екологічно пластичні

екологічно непластичні

екологічно адаптовані

екологічно неадаптовані

Запитання 19

Жук двокрапкове сонечко має різні форми забарвлення:одні-червоні надкрила з 2 чорними крапками (вонипристосованідовисокихтемператур),другі-чорне забарвлення з 2 червоними крапками (найкраще виживають за низьких температур). Про який добір іде мова?

варіанти відповідей

Рушійний

Розриваючий (дизруптивний)

Стабілізуючий

Запитання 20

Реліктова рослина гінкго існує практично без змін мільйони років з Мезозойського періоду. Про яку форму добору йдеться ?

варіанти відповідей

Рушійний

Розриваючий (дизруптивний)

Стабілізуючий

Запитання 21

У мікроорганізмів, комах, гризунів з часом виникає стійкість до антибіотиків і отрутохімікатів,у рослин – до хімічних засобі захисту шкідників.Яка форма природного добору проявляється в даних випадках ?

варіанти відповідей

Рушійний

Стабілізуючий

Розриваючий (дизруптивний)

Запитання 22

Головною рушійною силою еволюції Чарльз Дарвін визначив природний добір, проявом якого є

варіанти відповідей

переважне виживання особин, які мають внутрішнє прагнення до прогресу

збереження особин, чиї якості найліпше відповідають потребам людини

переважне виживання та розмноження найбільш пристосованих до умов існування організмів певного виду

переважне виживання найбільших за розмірами представників певної групи організмів

Запитання 23

В свій час до Австралії з Європи завезли бджолу , це призвело до різкого скорочення популяції місцевого виду бджоли, яка не має жала. Результатом якої форми боротьби за існування є наведений факт?

варіанти відповідей

міжвидової

внутрішньовидової

боротьби за статевого партнера

боротьби з несприятливими умовами

Запитання 24

Бур'яни витісняють культурні рослини на необроблюваних ділянках, позбавляючи їх світла, вологи, поживних речовин. Проявом якої форми боротьби за існування це є?

варіанти відповідей

боротьби з надмірною посушливістю

боротьби з надмірною вологістю

внутрішньовидової боротьби

міжвидової боротьби

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест