Надорганізмові біологічні системи

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 276 разів
19 запитань
Запитання 1

Екосистемою не можна вважати:

варіанти відповідей

лісове болото

кімнатний акваріум

місто

зайців-русаків одного лісу

Запитання 2

пристосування організмів до умов зовнішнього середовища називають:

варіанти відповідей

анабіозом

симбіозом

адаптацією

мутуалізмом

Запитання 3

Позначте абіотичний фактор:

варіанти відповідей

світло

міжвидові зв’язки організмів

діяльність людини

внутрішньовидові зв’язки організмів

Запитання 4

Екологічні фактори поділяються на:

варіанти відповідей

фізичні, хімічні

абіотичні, антропогенні

хімічні, біологічні

антропогенні, хімічні

Запитання 5

Укажіть абіотичний фактор природного середовища:

варіанти відповідей

вологість грунту

видобування корисних копалин

внесення добрив

зв’язки між особинами в популяції

Запитання 6

Організми, які живляться органічними рештками чи продуктами життєдіяльності інших організмів, розкладаючи їх до неорганічних речовин, називають:

варіанти відповідей

консументи

продуценти

редуценти

Запитання 7

Низку видів, пов’язаних харчовими зв’язками, які утворюють певну послідовність у передаванні речовин й енергії, називають:

варіанти відповідей

біогеоценозом

ланцюгом живлення

екологічною нішею

екосистемою

Запитання 8

Позначте початкову ланку в ланцюгах живлення в біогеоценозах:

варіанти відповідей

редуценти

продуценти

консументи першого порядку

консументи другого порядку

Запитання 9

Укажіть консумента першого порядку в ланцюгу живлення:

варіанти відповідей

кінь

лепард

печінковий сисун

м’ясна муха

Запитання 10

Позначте продуцента в ланцюгу живлення:

варіанти відповідей

куріпка

канюк

кліщ-пухоїд

просо

Запитання 11

Яка біомаса продуцентів потрібна для утворення 40 кг маси вторинних консументів:

варіанти відповідей

4 кг

400 кг

40 кг

4000 кг

Запитання 12

У більшості харчових ланцюгів людина посідає місце:

варіанти відповідей

продуцента

редуцента

детритофага

консумента вищого порядку

Запитання 13

Прикладом пристосування, що утворилося в результаті коеволюції, може слугувати:

варіанти відповідей

однакові пристосування для польоту в кажанів і птахів

довга шия в жирафи

здатність деяких видів метеликів створювати свої ультразвукові сигнали, щоб заплутати кажанів

однакова форма тіла в дельфінів і риб

Запитання 14

Вставте пропущений організм у поданий ланцюг живлення. Кора - короїд - ... - лисиця.

варіанти відповідей

дощовий черв’як

сова

дятел

коник зелений

Запитання 15

На верхівці екологічної піраміди біомаси розташовуються:

варіанти відповідей

рослини

тварини-фітофаги

тварини-хижаки

гриби, бактерії

Запитання 16

Діапазон між припустимими мінімумом і максимумом екологічного фактора називають:

варіанти відповідей

оптимумом фактора

витривалістю фактора

лімітом фактора

діапазоном толерантності

Запитання 17

Консументами І порядку є:

варіанти відповідей

їжак, ласка

мураха, бабак

заєць, бджола

павук, комар

Запитання 18

Біомаса кожного з наступних рівнів зменшується приблизно в 10 разів тому, що частина енергії… :

варіанти відповідей

витрачається на утворення нових рослинних тканин

витрачається на життя і розсіюється у вигляді теплоти

виділяється з організмів разом з продуктами обміну

витрачається на розмноження

Запитання 19

Ключова відмінність закону толерантності Шелфорда від закону мінімуму Лібіха в тому, що:

варіанти відповідей

закон мінімуму Лібіха розширює закон толерантності Шелфорда, включаючи в себе абіотичні фактори

закон толерантності Шелфорда розширює закон Лібіха, включаючи в себе біотичні фактори

закон толерантності Шелфорда розширює закон Лібіха, включаючи фактори, що перебувають у максимумі

закон мінімуму Лібіха, на відміну від закону Шелфорда, поширюється лише на штучні екосистеми

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест