Фотосинтез

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: Фотосинтез
12 запитань
Запитання 1

Хлорофіл розташований у:

варіанти відповідей

Мітохондріях;

Вакуолях;

Хромопластах;

Хлоропластах;

Комплексі Гольджі.

Запитання 2

У процесі фотосинтезу молекули АТФ синтезуються під час:

варіанти відповідей

Темнової фази;

Світлової фази;

Між світловою і темновою фазами;

Не синтезуються.

Запитання 3

Процес фотосинтезу неможливий за відсутності:

варіанти відповідей

Кисню;

Вуглекислого газу;

Азоту;

Інертних газів.

Запитання 4

До фотосинтезу здатні:

варіанти відповідей

Гриби;

Зелені рослини;

Залізобактерії;

Нітрифікуючі бактерії;

Всі перелічені групи органвізмів.

Запитання 5

Фотосистема відновлюється за рахунок електронів:

варіанти відповідей

які виникають при розщепленні молекул води;

АТФ;

Власних, які повертаються на свій енергетичний рівень;

Не відновлюється.

Запитання 6

До пластичного обміну належать:

варіанти відповідей

Біосинтез білка;

Окиснення органічних речовин;

Розщеплення органічних речовин без доступу кисню;

Фотосинтез.

Запитання 7

Цикл Кальвіна відбувається під час:

варіанти відповідей

Підготовчого етапу енергетичного обміну;

Кисневого етапу енергетичного обміну;

Світлової фази фотосинтезу;

Темнової фази фотосинтезу.

Запитання 8

Основними процесами світлової фази є:

варіанти відповідей

Фотоліз води (розщеплення води під дією світла з утворенням кисню)

Відновлення НАДФ (приєднання до НАДФ атома Гідрогену)

Цикл Кальвіна

Утворення глюкози

Фотофосфорилювання (утворення АТФ з АДФ) 

Запитання 9

Під час темнової фази фотосинтезу відбуваються процеси:

варіанти відповідей

Утворення атомів Гідрогену

Синтез глюкози

Утворення молекулярного кисню

Синтез АТФ

Запитання 10

У світлову фазу фотосинтезу:

варіанти відповідей

Фотон переводить молекулу хлорофілу в збуджений стан;

З Карбон (IV) оксиду і води утворюються вуглеводи;

Розщеплюється молекула води;

Утворюється молекулярний кисень.

Запитання 11

Крохмаль накопичується у таких структурах рослинної клітини:

варіанти відповідей

Ендоплазматичній сітці

Мітохондріях

Лейкопластах

Вакуолях

Насінинах, бульбах та кореневищах

Запитання 12

У чому полягає планетарна роль фотосинтезу?

варіанти відповідей

Світлова енергія Сонця перетворюється фотоавтотрофами в хімічну енергію вуглеводів, які в загальному дають первинну органічну речовину;

Зелені рослини та ціанобактерії впливають на газовий склад атмосфери;

Весь кисень сучасної атмосфери є продуктом фотосинтезу;

Формування атмосфери повністю змінило стан земної поверхні, зробило можливим появу аеробного дихання;

Фотосинтез перешкоджає нагромадженню СО2, захищає планету від перегрівання; 

Після утворення озонового шару, живі організми здійснили вихід на суходіл.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест