Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес

Додано: 13 травня
Предмет: Фізика, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

Завдяки який вченим було сформована геліоцентрична картина світу?

варіанти відповідей

Галілео Галілей і Миколай Коперник

Галілео Галілей та Ісаас Ньотон

Миколай Коперник та Ісаак Ньотон

Галілео Галілей та Альберт Ейнштейн

Запитання 2

Хто створив загальну теорію відносності?

варіанти відповідей

Ісаак Ньютон

Альберт Ейнштейн

Арістотель

Георг Ом

Запитання 3

 Американський оптичний телескоп, розташований на навколоземній орбіті 1990 року, за допомогою якого вдалося сфотографувати Туманність Орла називається?

варіанти відповідей

"Лама"

"Cornell"

"Габбл"

Запитання 4

Хто з вчених стверджував: "Світло - це потік частинок, що випускаються світловими тілами" ? (конкускулярна теорія)

варіанти відповідей

Альберт Ейнтшейн

Ісаак Ньютон

Християн Гюйгенс

Джеймс Максвелл

Запитання 5

Кому належить хвильова теорія світла?

варіанти відповідей

Альберту Ейнштейну

Ісааку Ньотону

Християну Гюйгенсу

Джеймсу Максвеллу

Запитання 6

Яку нині теорію вважають вірною стосовно світла?

варіанти відповідей

Корпускулярну

Хвильову

Корпускулярно-хвильовий дуалізм

Запитання 7

Як називається найбільший у світі прискорювач елементарних частинок, створений у Європейському центрі ядерних досліджень (CERN), поблизу Женеви (Швейцарія), між 1998 і 2008 роками?

варіанти відповідей

великий андронний колайдер

ракета-носій

резонансний тунель

Запитання 8

Геліоцентрична картина світу — учення, відповідно до якого:

варіанти відповідей

Сонце розташоване в центрі Всесвіту, а всі тіла, в тому числі планети (і зокрема Земля), обертаються навколо Сонця.

Земля розташована в центрі Всесвіту, а всі тіла, зокрема Сонце, обертаються навколо Землі.

Запитання 9

Хто з учених у 60-х роках XIX ст. створив теорію електромагнітного поля, одним із наслідків якої було встановлення можливості існування електромагнітних хвиль?

варіанти відповідей

Майкл Фарадей

Джеймс Клерк Максвелл 

Георг Симон Ом

Запитання 10

Тісний зв’язок фізики з виробництвом і бізнесом характерний для:

варіанти відповідей

Сучасного етапу розвитку фізики

Фізики ХІХ сторіччя

Фізики ХVІІІ сторіччя

Запитання 11

Опишіть тенденцію фізики як науки у ХІХ ст. 

варіанти відповідей

Наука була заняттям для вузького кола людей, переважно для демонстрації цікавих дослідів.

Фізичні закони застосовували для створення нових напрямів розвитку техніки

Фізичні закони застосовували для пояснення (і поліпшення) уже винайдених інженерами конструкцій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест