18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес

Додано: 19 квітня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 20 разів
12 запитань
Запитання 1

Що стародавні філософи визнавали центром усього Всесвіту?

варіанти відповідей

Землю

Сонце

Всесвіт не мав центру

Запитання 2

Геліоцентрична картина світу у Середні віки була сформована вченнями

варіанти відповідей

Галілея

Коперника

Ньютона

Гюйгенса

Запитання 3

Структурні рівні Всесвіту

варіанти відповідей

Мікросвіт

Макросвіт

Мегасвіт

Наносвіт

Запитання 4

Незаперечні докази атомно-ядерної структури матерії з’явилися

варіанти відповідей

наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.

на початку ХІХ ст

на початку ХХ ст

Запитання 5

Згідно з корпускулярною теорією Ньютона світло - це

варіанти відповідей

потік частинок (корпускул), що випускаються світними тілами

потік світних тіл

Запитання 6

Дифракція - це

варіанти відповідей

огинання світлом перешкод

накладання світлових пучків

посилення або послаблення світла

Запитання 7

Інтерференція - це

варіанти відповідей

огинання світлом перешкод

посилення або послаблення світла

накладання світлових пучків

Запитання 8

Сутність корпускулярно-хвильового дуалізу

варіанти відповідей

кожен окремий квант світла має властивості частинки, а сукупність квантів поводиться подібно до хвилі

кожен окремий квант світла має властивості частинки

сукупність квантів поводиться лодібно до хвилі

Запитання 9

Науково-технічний прогрес - це єдиний, взаємозумовлений, поступовий розвиток

варіанти відповідей

науки

техніки

науки та техніки

Запитання 10

Мегасвіт вивчають за допомогою приладів

варіанти відповідей

космічний телескоп

космічний мікроскоп

великий адронний колайдер

Запитання 11

Видатний український учений у галузі фізики низьких температур

варіанти відповідей

Б.І.Вєркін

В.М.Глушков

С.П.Корольов

К.Д.Синельников

Запитання 12

Види енергії в природі

варіанти відповідей

Механічна

Внутрішня

Електромагнітна

Зовнішня

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест