Еволюція органічного світу

Додано: 28 березня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 1741 раз
12 запитань
Запитання 1

Сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію, функціонуючи і розвиваючись в одному або в кількох угрупованнях живих організмів, — це: 

варіанти відповідей

екосистема

біоценоз

біогеоценоз

популяція

Запитання 2

Яка форма природного добору підтримує ознаки в незмінному стані? 

варіанти відповідей

дизруптивний

стабілізуючий

спрямований

рушійний

Запитання 3

Процес формування схожих ознак у далеких за рівнем спорідненості груп організмів — це: 

варіанти відповідей

конвергенція

паралелізм

природний добір

дивергенція

Запитання 4

Представником якого ряду є людина? 

варіанти відповідей

прямоходячі

ссавці

примати

гомініди

Запитання 5

Яка форма добору сприяє появі статевого диморфізму, коли особини одного виду різної статі суттєво відрізняються між собою за зовнішнім виглядом? 

варіанти відповідей

статевий

рушійний

дизруптивний

стабілізуючий

Запитання 6

Міграція — це:

варіанти відповідей

потрапляння споріднених видів у різні умови існування;  

пристосування організмів до певних умов навколишнього середовища;  

розділення популяції одного виду;  

переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території


Запитання 7

За допомогою яких характеристик можна оцінювати стан популяції?

варіанти відповідей

розподіл особин за масою тіла;

щільність;

розподіл особин за статтю;

розподіл особин за віком 

Запитання 8

Які існують способи видоутворення? 

варіанти відповідей

біологічне

географічне

екологічне

фізиологічне

Запитання 9

Виберіть твердження, які входять до основних положень синтетичної теорії еволюції: 

варіанти відповідей

еволюція є оборотним процесом 

матеріалом для еволюції є мутації 

 найменшою одиницею еволюції є популяція 

еволюція має направлений характер 

Запитання 10

Установіть до якого критерію виду належить характеристика  "характерний для кожного виду набір хромосом за кількістю, формою і розмірами"

варіанти відповідей

генетичний


географічний

морфологічний

фізіологічний

Запитання 11

Виберіть правильні відповідності теорій походження життя

варіанти відповідей

життя виникало неодноразово із речовин неживої природи - теорія спонтанного зародження

життя занесене на нашу планету з Космосу

- креаціоністична теорія 

поява життя внаслідок надзвичайної божественної події - теорія панспермії 

життя існувало завжди - теорія стаціонарного стану

Запитання 12

До якого типу адаптацій можна віднести уникнення контакту із зміями через побоювання отруйних укусів

варіанти відповідей

морфологічні

фізіологічні

біохімічні

етологічні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест