2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Узагальнення знань з теми "Біорізноманіття"

Додано: 28 березня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 34 рази
25 запитань
Запитання 1

Таксономічна одиниця - це....

варіанти відповідей

наука про об'єднання живих істот у групи на основі аналізу притаманних їм ознак

сукупність організмів одного виду, що займають обмежений ареал (територія поширення якогось об'єкта або явища) та ізольовані від інших популяцій даного виду. 

групування речей або принципів, що лежать в основі цього групування

група особин, в межах якої ймовірність схрещування у багато разів перевершує ймовірність схрещування з представниками інших подібних груп

поняття, що застосовується в систематиці для позначення підпорядкування різних груп живих організмів, що відрізняються одна від одної ступенем спорідненості.

Запитання 2

Гетеротрофні нерухомі, здебільшого нитчасті організми

варіанти відповідей
Запитання 3

Фотосинтезуючі еукаріотичні організми

варіанти відповідей
Запитання 4

Організми, клітини яких позбавлені щільної клітинної оболонки, не містять пластид

варіанти відповідей
Запитання 5

Основна таксономічна категорія, яка використовується в біологічній систематиці

варіанти відповідей

популяція

вид

біорізноманіття

класифікація

Запитання 6

Засновником бінарної номенклатури є

варіанти відповідей

Т.Шванн

С. Навашин

К.Лінней

В.Вернадський

Запитання 7

Одна з груп живих організмів, до якої належать мікроскопічні одноклітинні прокаріоти

варіанти відповідей

бактерії

віруси

археї

ціанобактерії

Запитання 8

Які організми живуть у надзвичайно солоних навколишніх середовищах 

варіанти відповідей

екстремофіли

мезофіли

галофіти

метаногени

термофіли

Запитання 9

Організми, які живуть у середовищах, подібних до болота, стічних вод і ґрунту

варіанти відповідей

екстремофіли

мезофіли

галофіти

метаногени

термофіли

Запитання 10

Організми, які живуть в анаеробних навколишніх середовищах та низькотемпературних середовищах

варіанти відповідей

мезофіли

екстремофіли

галофіти

метаногени

термофіли

Запитання 11

 Неклітинний інфекційний агент, який може відтворюватися лише всередині живих клітин

варіанти відповідей

архей

бактерія

вірус

ооцист

Запитання 12

Прості низькомолекулярні інфекційні білки, що не мають генетичного матеріалу, а є зміненою формою білка хазяїна, який кодується геномом клітини хазяїна

варіанти відповідей

віроїди

пріони

віріон

моноцит

Запитання 13

Невеликі молекули кільцевої нуклеїнової кислоти, що не містять білків і викликають захворювання рослин

варіанти відповідей

пріони

віроїди

віріони

плазмоцист

Запитання 14

Захисна білкова оболонка вірусу

варіанти відповідей

гематоенцефалічний бар'єр

капсида

капсула

плівка

Запитання 15

Яким чином проникає в організм людини гепатит В?


варіанти відповідей

повітряно - крапельним шляхом

з їжею

під час переливання крові або хірургічних операцій

статевим шляхом

через шкіру

Запитання 16

Яким чином проникає в організм людини сказ?

варіанти відповідей

повітряно - крапельним

з їжею

через шкіру

під час переливання крові

статевим шляхом

Запитання 17

Яким чином проникає в організм людини ящур?

варіанти відповідей

повітряно - крапельним

через шкіру

з їжею

під час переливання крові

статевим шляхом

Запитання 18

Яким чином проникає в організм людини герпес?

варіанти відповідей

повітряно - крапельним

через шкіру

з їжею

під час переливання крові

статевим шляхом

Запитання 19

Розташуйте поняття по порядку відповідно до збільшення чисельності хворих:

а)епідемія б)пандемія в) спалах захворюваності г) одинична інфекція

варіанти відповідей

б г в а

г а б в

г в а б

в г а б

Запитання 20

Вкажіть вченого, який у 1892 році відкрив віруси

варіанти відповідей

І.Павлов

Д. Івановський

М. Амосов

О. Богомолець

І Мечніков

Запитання 21

Комплекс заходів, що відбуваються при взаємодії паразитичних тварин з організмом хазяїна

варіанти відповідей

інфекція

інвазія

інтерцепція

іннервація

Запитання 22

Група вірусів, які переносяться членистоногими

варіанти відповідей

аденовіруси

реовіруси

арбовіруси

герпевіруси

Запитання 23

Віруси, які уражають ЦНС людини

варіанти відповідей

сказ

поліомієліт

віспа

імунодефіцит людини

грип

Запитання 24

Які захворювання рослин викликані вірусами?

варіанти відповідей

ящур

плямистість

мозаїчність

некроз

пухлина

папілома

Запитання 25

Шлях поширення вірусів у рослинах

варіанти відповідей

провідна тканина

запасаюча тканина

механічна тканина

твірна тканина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест