Фізичні та хімічні явища

Додано: 7 лютого 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Для того, щоб відділити спирт від води, можна використати

варіанти відповідей

випарювання і кристалізацію

відстоювання

дистиляцію

фільтрування

Запитання 2

Для виділення кухонної солі із її суміші з піском та іншими нерозчинними домішками можна використати

варіанти відповідей

відстоювання суміші з водою

перегонку

розчинення, фільтрування, випарювання

центрифугування

Запитання 3

На водоочисних станціях в якості фільтра використовують

варіанти відповідей

сито

папір

пісок

вугілля

Запитання 4

Вкажіть хімічне явище

варіанти відповідей

Розчинення цукру у воді

Розклад сульфітної кислоти

Випаровування води

Плавлення льоду

Запитання 5

Вкажіть фізичне явище

варіанти відповідей

Перегонка нафти

Горіння вугілля

Синтез амоніаку NH3 з водню і азоту

Розклад вугільної кислоти

Запитання 6

Серед перерахованих способів отримання чистих речовин вкажіть ті, які відносяться до фізичних явищ. Виберіть правильну послідовність цифр.

1. Дистиляція

2. Фільтрування

3. Кристалізація

4. Перегонка


варіанти відповідей

1234

234

123

134

Запитання 7

Чи вірні наступні твердження:

А) Під час фізичних явищ склад речовин не змінюється, а змінюється агрегатний стан речовин або форма і розміри тіл.

Б) До фізичних явищ відносяться перегонка нафти та дистиляція води.

варіанти відповідей

Обидва твердження невірні

Обидва твердження вірні

Вірне лише Б

Вірне лише А

Запитання 8

Чи вірні наступні твердження

А) Під час хімічних реакцій відбувається перетворення одних речовин на інші.

Б) До хімічних явищ відносять одержання азоту з повітря та плавлення металу.

варіанти відповідей

Обидва твердження невірні

Вірні обидва твердження

Вірне лише Б

Вірне лише А

Запитання 9

Вкажіть фізичне явище

варіанти відповідей

Скисання молока

Горіння природного газу

Плавлення металу

Іржавіння заліза

Запитання 10

Вкажіть хімічне явище

варіанти відповідей

Горіння спирту

Розчинення солі у воді

Перегонка йоду

Витягування дроту

Запитання 11

Чи є правильними твердження

А) Сублімація - це перехід речовини з твердого стану відразу в газоподібний.

Б) Сублімація - це хімічне явище.

варіанти відповідей

Обидва твердження невірні.

Вірні обидва твердження

Вірне лише Б

Вірне лише А.

Запитання 12

Для очистки йоду використовують

варіанти відповідей

сублімацію

відстоювання

дистиляцію

фільтрування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест