Фізичні та хімічні явища.Хімічні реакції.

Тренувальний тест до узагальнюючого уроку з теми.

Додано: 26 грудня 2019
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 1 раз
7 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне твердження щодо фізичних та хімічних явищ.

варіанти відповідей

А. Гниття деревини - це фізичне явище.

Б. Горіння деревини - це хімічне явище.

В. Танення снігу - це хімічне явище.

Г. При фізичних явищах одні речовини перетворюються в інші.

Запитання 2

Позначте,які з наступних чотирьох тверджень , що стосуються закону збереження маси речовини правильні .

варіанти відповідей

А. При хімічних реакціях відбувається перегрупування молекул.

Б.Загальна маса атомів в процесі реакції залишається постійною.

В.При повній взаємодії 1 г водню з 16 г сірки утворюється більше 15 г сірководню Н2S.

Г.При повній взаємодії 2 г водню з 32 г сірки утворюється менше 30 г сірководню Н2S.

Запитання 3

Виберіть з поданого переліку умови перебігу реакцій

варіанти відповідей

А. Змішування речовин.

Б.Виділення газу.

В. Попереднє нагрівання речовин.

Г. Виділення теплоти і світла.

Д. Попереднє розчинення реагуючих речовин.

Е. Дія електричного струму.

Є.Утворення осаду.

Запитання 4

Що відбувається з атомами та молекулами в хімічних реакціях?Виберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

А. Молекули реагентів руйнуються,а з них утворюються нові молекули.

Б. Одні атоми руйнуються,із них утворюються інші.

В. Молекули в хімічних реакціях не змінюються.

Г. Атоми в хімічних реакціях не змінюються.

Д. Атоми перегруповуються,утворюючи молекули нових речовин.

Запитання 5


Горіння вугілля можна записати рівнянням ∶


C + O2 = CO2

1,2 г + ? = 4,4 г Обчисліть та вкажіть масу кисню О2 .

варіанти відповідей

А. 5,6 г


Б. 3,2 г

В. 1,6 г

Г. 2,2 г

Запитання 6

Спочатку складіть формулу продукту реакції, а потім підберіть коефіцієнти в схемі реакції ∶

AL + CL2 = AL CL У відповіді укажіть суму всіх коефіцієнтів.

варіанти відповідей

А. 3

Б. 4

В. 5

Г. 7

Запитання 7

В яких рівняннях реакцій неправильно підібрано коефіцієнти ?Виправте помилки ,підібравши правильні коефіцієнти.У відповіді укажіть номери реакцій, у яких виправляли помилки, та суму коефіцієнтів у них∶ a)C2H2 +3O2=2CO2 +H2O б) ZnO + 2 NaOH =Na2ZnO2 + H2O в) 2K+H2O=2KOH +H2

варіанти відповідей

А. а,в -20

Б. а.б - 15

В. а,в - 14

Г. а,б - 14

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест