Початкові хімічні поняття

Додано: 6 січня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 2 рази
9 запитань
Запитання 1

Вкажіть назву явища, що відбувається зі зміною агрегатного стану та форми речовини

варіанти відповідей

географічне

фізичне

хімічне

біологічне

Запитання 2

Вкажіть назву числа перед формулою, що показує кількість частинок

варіанти відповідей

Атом

Валентність

Коефіцієнт

Індекс

Запитання 3

Вкажіть назву найменшої частинки речовини, що зберігає її хімічні властивості


варіанти відповідей

Катіон

Молекула

Атом

Аніон

Запитання 4

Вкажіть частинки, що входять до складу складних речовин


варіанти відповідей

Молекули різних елементів

Сукупність катіонів

Атоми різних елементів

Молекули речовин

Запитання 5

Вкажіть відносну молекулярну масу кисню


варіанти відповідей

8

32

16

48

Запитання 6

Вкажіть схему обчислення відносної молекулярної маси AI2O3

варіанти відповідей

27+16

2 + 27 + 3 + 16

2· 27 + 3 · 16

27 · 2 + 16

Запитання 7

Вкажіть значення коефіцієнтів у рівнянні Ca+ О2 = CaО

варіанти відповідей

1,1,1

2,2,1

2,1,2

2,2,2

Запитання 8

Випишіть з переліку елементи-неметали:


варіанти відповідей

Na

Fe

O

Si

Запитання 9

Відносна молекулярна маса Fe(OH)2 становть

варіанти відповідей

56

34

90

110

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест