24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Фізика. Розділ 1

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
9 запитань
Запитання 1

Хто із зазначених дослідників зробив великий внесок у розвиток фізики?

варіанти відповідей

Ісаак Ньютон

Фернан Маґеллан

Джеймс Кук

Жак-Ів Кусто

Запитання 2

Прикладом фізичного тіла може бути:

варіанти відповідей

Мідь

Маса

Метеорит

Хвилина

Запитання 3

Який префікс слід додати до основної одиниці фізичної величини, щоб отримати одиницю, яка менша від основної в 1000 разів?

варіанти відповідей

Санти- (с)

Кіло- (к)

Мілі- (м)

Мікро- (мк)

Запитання 4

Яке з наведених понять можна вважати фізичним явищем?

варіанти відповідей

Швидкість руху

Нагрівання

Час

Міркування

Запитання 5

Яке твердження є істинним?

варіанти відповідей

Під час спостережень завжди виконують вимірювання

Експерименти проводять в умовах, які перебувають під контролем ученого

Під час експериментів ніколи не виконують вимірювань

Результати спостереження є критерієм істинності гіпотези

Запитання 6

Унаслідок явища дифузії:

варіанти відповідей

Кисень із повітря потрапляє навіть на дно глибокої водойми

Зменшується довжина рейки під час її охолодження

Тане лід

Рідина збирається в краплі

Запитання 7

Молекули речовини:

варіанти відповідей

Завжди перебувають у стані спокою

Безперервно та хаотично рухаються

Тільки притягуються одна до одної

Тільки відштовхуються одна від одної

Відштовхуються одрна від одної та притягуються одна до одної

Розташовані так, що між ними немає проміжків

Запитання 8

Яка нерівність є істинною?

варіанти відповідей

520 см більше за 52 дм

2000 мкм більше за 20 мм

3300 г менше за 33 кг

3 с менше за 300 мс

Запитання 9

Акваріум має форму прямокутного паралелепіпеда, довжина якого становить 0,50 м, ширина - 300 мм, висота - 42 см. Якою є місткість акваріуму?

варіанти відповідей

6,3 * 10^-2 м в кубі

6,3 * 10^5 см в кубі

6,3 * 10^3 см в кубі

6,3 * 10^3 мм в кубі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест