Закон Ома для ділянки кола. Електричний опір

Додано: 14 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
16 запитань
Запитання 1

Сила струму в провіднику

варіанти відповідей

Прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника

Не залежить від напруги на кінцях провідника

Обернено пропорційна напрузі на кінцях провідника

Запитання 2

Які величини характеризують будь-яке електричне коло?

варіанти відповідей

Сила струму, напруга, опір

Сила струму, напруга, довжина провідника

Сила струму, робота струму, опір

Запитання 3

Яка формула виражає закон Ома для ділянки кола?

варіанти відповідей
Запитання 4

На рисунку подано шкалу вимірювального приладу. Визначте ціну поділки шкали та показ цього приладу

варіанти відповідей

0,2 В/под; 1,4 В

0,1 В/под; 1,2 В

1 В/под; 1,2В

2 В/под; 12 В

Запитання 5

Як сила струму в провіднику залежить від опору провідника?

варіанти відповідей

Сила струму обернено пропорційна опору

Сила струму не залежить від опору

Сила струму прямо пропорційна опору

Запитання 6

Закон Ома для ділянки кола

варіанти відповідей

Сила струму прямо пропорційна напрузі та обернено пропорційна опору

Опір прямо пропорційний напрузі та обернено пропорційний силі струму

Напруга прямо пропорційна силі струму та опору

Запитання 7

Які формули для визначення напруги і опору випливають із закону Ома?

варіанти відповідей
Запитання 8

На рисунку подано шкалу вимірювального приладу. Визначте ціну поділки шкали та показ цього приладу

варіанти відповідей

0,1 А/под.; 1,2 А

0,1 А/под.; 12 А

1 А/под.; 1,2 А

1 А/под.; 12 А

Запитання 9

Від чого залежить опір провідника?

варіанти відповідей

Від роду речовини провідника

Від довжини провідника

Від площі поперечного перерізу провідника

Від напруги на кінцях провідника

Від сили струму в провіднику

Запитання 10

Що показує питомий опір речовини, з якого виготовлений провідник, в системі СІ?

варіанти відповідей

Опір провідника довжиною 1 м і площею перерізу 1 м2

Опір провідника довжиною 1 м і площею перерізу 1 мм2

Опір провідника довжиною 1 м і діаметром 1 мм

Запитання 11

Вкажіть правильне розташування речовин в порядку зростання їх питомих опорів

варіанти відповідей

Срібло, залізо, графіт

Срібло, графіт, залізо 

Залізо, срібло, графіт

Запитання 12

Реостати застосовують для

варіанти відповідей

Зміни сили струму в колі

Підключення різних приладів

Зміни напруги на полюсах джерела струму

Запитання 13

Яке висловлювання є правильним?

варіанти відповідей

Опір провідника залежить від властивостей самого провідника

Опір провідника залежить від сили струму в ньому

Опір провідника залежить від напруги на його кінцях

Запитання 14

Одиницею питомого опору речовини в системі СІ є

варіанти відповідей
Запитання 15

Під якою напругою знаходиться спіраль опором 25 Ом, якщо по ній проходить струм силою 5 А?

варіанти відповідей

125 В

0,2 В

5 В

125 Вт

Запитання 16

Ніхромова спіраль для нагрівника електроплитки повинна мати електричний опір 55 Ом. Якої довжини має бути ніхромовий дріт, площею перерізу 0,2 мм2, щоб виготовити таку спіраль? ρ=1,1 Ом·мм²/м

варіанти відповідей

10 м

302,5 м

12 м

250 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест