24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

фізика атома і атомного ядра

Додано: 1 квітня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
7 запитань
Запитання 1

Як розподіляється позитивний заряд в атомі згідно з планетарною моделлю?

варіанти відповідей

Зосереджений по коловим орбітам        

По всьому об’єму атома                               

В центрі атома

В нейтральному атомі зарядів немає

 


Запитання 2

За яких умов атом випромінює енергію?

варіанти відповідей

Коли перебуває в стаціонарному стані

При переході із стану з більшою енергією у стан з меншою енергією

При переході із стану з меншою енергією у стан з більшою енергією


За жодних умов

Запитання 3

Стан речовини, в якому вона створює неперервний (суцільний) спектр випромінювання. 

варіанти відповідей

Холодні гази під великим тиском

Тверді та рідкі розжарені тіла

Розжарені гази в атомарному стані

Холодні тверді тіла та рідини

Запитання 4

У якому з перелічених станів речовина може випускати суцільний спектр випромінювань? 

1 – твердий стан за високої температури

2 – рідкий стан за високої температури

3 – розріджені гази за високої температури

4 – гази високої густини за високої температури


варіанти відповідей

У стані 1       

У станах 1, 2, 3      

У станах 1, 2, 4      

У будь-якому стані

Запитання 5

Позначте всі правильні відповіді. 

варіанти відповідей

Атом, перебуваючи в основному стані, може як випромінювати, так і поглинати фотони.


При поглинанні світла атом переходить із більш низького енергетичного рівня на більш високий.


Модель атома Резерфорда не пояснює стійкості атома.

Перший постулат Бора стверджує, що існують стаціонарні стани, перебуваючи в яких, електрон не випромінює електромагнітних хвиль.


Другий постулат Бора стверджує, що практично вся маса атома зосереджена в його ядрі.


За допомогою спектрального аналізу можна визначити склад тільки сильно нагрітих газів.


Запитання 6

На рисунку подана діаграма енергетичних рівнів атома. Який із зазначених стрілками переходів між енергетичними рівнями супроводжується випроміненням кванта мінімальної частоти? 

варіанти відповідей

5

4

7

6

Запитання 7

Електрон рухається зі швидкістю 600 км/с. Визначте довжину відповідної хвилі де Бройля. Відповіть переведіть в нм

варіанти відповідей

560

250

5

1,2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест