Склад атома та атомного ядра. Радіоактивність

Додано: 18 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Відповідно до ядерної (планетарної) моделі атома в центрі атома знаходиться...

варіанти відповідей

негативно заряджене ядро.

позитивно заряджене ядро.

електрон.

Запитання 2

Ядро атома складається з ...

варіанти відповідей

α-частинок і нейтронів.

протонів і електронів.

протонів і нейтронів (тобто нуклонів).

Запитання 3

Загальна кількість нуклонів в ядрі називається ...

варіанти відповідей

масовим числом, позначається буквою N.

масовим числом, позначається буквою А.

зарядовим числом, позначається буквою Z.

Запитання 4

Число протонів, нейтронів і їх загальне число пов'язані співвідношенням:

варіанти відповідей

N=Z-A

N=A+Z

N=A-Z

Запитання 5

Ядра атомів ізотопів містять однакову кількість ...

варіанти відповідей

протонів і нейтронів.

протонів, але різне число нейтронів.

нейтронів, але різне число протонів.

Запитання 6

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Торію?

варіанти відповідей

A = 229, Z = 90, N = 139.

A = 234, Z = 92, N = 142.

A = 232, Z = 90, N = 142.

A = 233, Z = 90, N = 143.

Запитання 7

Явище радіоактивності відкрито ...

варіанти відповідей

Ернестом Резерфордом.

Жозефом Джоном Томсоном.

Антуаном Анрі Беккелем.

Запитання 8

β-випромінювання - це ...

варіанти відповідей

потік ядер атомів Гелів (42Не).

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад1018 Гц).

потік швидких електронів (-10е).

Запитання 9

α-випромінювання - це ...

варіанти відповідей

потік швидких електронів (-10е).

потік ядер атомів Гелів (42Не).

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад1018 Гц).

Запитання 10

Ядро Торію 23090Th випустило α-частинку. В ядро якого елемента перетворилося ядро Торію?

варіанти відповідей
Запитання 11

Визначити склад ядра атома...

варіанти відповідей

4 електрона, 5 протонів, 9 нейтронів.

4 електрона, 4 протона, 5 нейтронів.

4 електрона, 4 протона, 9 нейтронів.

4 протона, 5 нейтронів.

Запитання 12

Який ізотоп утворюється з радіоактивного ізотопу Літію 8 3Li  після одного β-розпаду?

варіанти відповідей

   14 Н.

 48Be.

-10е.

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест