Фізика_підсумковий тест

Додано: 28 квітня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 156 разів
40 запитань
Запитання 1

Які частини входять до складу атома?

варіанти відповідей

електрони і протони

протони і нейтрони

тільки протони

електрони, протони і нейтрони

Запитання 2

Визначити кількість нейтронів у ядрі атома Li

варіанти відповідей

3

7

4

10

Запитання 3

Вкажіть прилад, за допомогою якого можна спостерігати спектри.

варіанти відповідей

рентгенівська трубка

лічильники Гейгера

камера Вільсона

спектроскоп

Запитання 4

Порядковий номер елемента в результаті α- розпаду ядра дорівнює

варіанти відповідей

z+2

z-4

z-2

z

Запитання 5

За допомогою яких пристроїв на АЕС контролюють поглинуту дозу

радіації?

варіанти відповідей

дозиметр

теплоносій

графітові стрижні

іонізаційна камера

Запитання 6

Механіка це розділ фізики, у якому пояснюється...

варіанти відповідей

рух тіл;

рух і взаємодія;

взаємодія тіл та рух його частинок.

Запитання 7

Яка з названих величин є векторною..

варіанти відповідей

шлях і переміщення;

час;

швидкість і переміщення.

Запитання 8

За рівнянням двох тіл визначити координату місця зустрічі.

Х1=60-5t

Х2=20+3t

варіанти відповідей

16;

26;

35;

Запитання 9

потужність позначається-

варіанти відповідей

N

T

E

K

Запитання 10

Фізична величина, яка характеризує зміну положення тіла під дією сили і дорівнює добутку сили на шлях, подоланий тілом у напрямку цієї сили.

варіанти відповідей

Q

Р

А

L

Запитання 11

сила позначається)

варіанти відповідей

P

D

G

F

Запитання 12

1 Дж дорівнює механічній роботі, яку виконує сила 1 Н, переміщуючи тіло на 1 м у напрямку дії цієї сили: 1 Дж = 1 Н ·1 м

 

варіанти відповідей

правильно

не правильно

Запитання 13

1 Вт дорівнює потужності, за якої протягом 1 с виконується робота 1 Дж


варіанти відповідей

так

ні

Запитання 14

Час виконання роботи

варіанти відповідей

F

V

t

W

Запитання 15

Оиниці вимірювання роботи (А)

варіанти відповідей

Дж

Ватт

Ампер

Ом

Запитання 16

Яка абсолютна температура, якщо термометр показує -3 градуси Цельсія?


варіанти відповідей

270 0С

2760С

3000С

Запитання 17

Назва закону, за яким описується ізотермічний процес.

варіанти відповідей

Закон Менделєєва – Клапейрона  

Закон Бойля - Маріотта   

Закон Гей - Люсака  

Закон Шарля

Запитання 18

Яка одиниця вимірювання абсолютної температури? 

варіанти відповідей

°С         

К          

°F          

°D

Запитання 19

Фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення. 

варіанти відповідей

Розріджений газ     

Ідеальний газ     

Реальний газ    

Фізичний газ

Запитання 20

Виразіть у градусах Цельсія значення температури 673 К.

варіанти відповідей

500

400

873

473

Запитання 21

Ізобарний процес – це процес який відбувається з постійною масою ідеального газу при …

варіанти відповідей

Т – const.

Р – const.   

V – const.

m – const.

Запитання 22

Молярна маса речовини в задачах визначається в :

варіанти відповідей

Молях

г/моль

г/метр

кг/моль

Запитання 23

За допомогою рівняння Менделєєва- Клапейрона можна встановити...

варіанти відповідей

а) Динамічну рівновагу

б) Зв'язок між тиском, об'ємом та температурою

в) Тиск ідеального газу

г) Зв'язок між енергією та температурою

Запитання 24

Який вид має рівняння Клапейрона - Менделєєва?

варіанти відповідей
Запитання 25

В яких одиницях вимірюється тиск?

варіанти відповідей

Моль

Дж

Па

кг

Запитання 26

Дія якого з пристроїв не грунтується на явищі електромагнітної індукції:

варіанти відповідей

Генератор   

 Електродвигун 

Трансформатор

Електродинамічний мікрофон  

Запитання 27

Найменший негативний заряд має 

варіанти відповідей

Нейтрон

Йон

Електрон

Протон

Запитання 28

Електричний струм - це

варіанти відповідей

тепловий безладний рух

впорядкований (напрямлений) рух заряджених частинок

впорядкований (напрямлений) рух незаряджених частинок

Запитання 29

Сила струму – це фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює ...

варіанти відповідей

електричному заряду, який пройшов через провідник за деякий час

роботі електричного струму по переміщенню електричного заряду

силі, з якою взаємодіють електричні заряди

Запитання 30

Умовне позначення дзвінка

варіанти відповідей
Запитання 31

Фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти напрямленому переміщенню вільних зарядів


варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Опір

Заряд

Запитання 32

Під час проходження вузького світлового пучка через трикутну призму можна спостерігати різнокольорову смужку на екрані поза призмою. Це є результатом:

варіанти відповідей

Дифракції світла

Інтерференції світла

Дисперсії світла

Поглинання світла

Запитання 33

Утворення різнокольорового забарвлення поверхні мильної бульбашки є результатом:

варіанти відповідей

Дисперсії світла

Заломлення світла

Дифракції світла

Інтерференції світла

Запитання 34

Швидкість поширення світла дорівнює...

варіанти відповідей

30 000 км/с

300 000 км/с

3 000 км/с

Запитання 35

Корпускулярні властивості світла проявляються при ...

варіанти відповідей

розкладанні світла в спектр за допомогою призми

фотоефекті

інтерференції світла


дифракції світла

Запитання 36

За якої умови можливий фотоефект?

варіанти відповідей

частота хвилі більша або дорівнює червоній межі фотоефекту

фотоефект можливий за будь-якої із цих умов

довжина хвилі падаючого світла більша за червону межу фотоефекту

частота хвилі падаючого світла менша від червоної межі фотоефекту

Запитання 37

Перед Вами зображення різних графіків коливання хвиль. На якому із зображень показано затухаючі коливання

варіанти відповідей
Запитання 38

Амплітуда це -

варіанти відповідей

максимальне відхилення від положення рівноваги.

максимальне відхилення від звичного положення.

максимальне значення частоти.

максимальна довжина звуку.

Запитання 39

В чому вимірюється частота?

варіанти відповідей

Гц

Гн

Кл

с

Запитання 40

Дана формула дає можливість знайти....

варіанти відповідей

період коливань математичного маятника

період коливань пружинного маятника

період коливань фізичного маятника

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест