24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

ФОНЕТИКА І 10,11 клас

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 264 рази
22 запитання
Запитання 1

На другий склад падає наголос у словах

варіанти відповідей

витрата, разом, циган, ринковий

данина, адже, вибоїна, надлишок

горілиць, каталог, псевдонім, симетрія

урочистий, низина, запитання, документ

Запитання 2

    Виділені літери позначають один і той самий звук

варіанти відповідей

розчулений, сюрприз, зцілення

бігти, вогкувато, хурделиця

ллється, самотність, узлісся

протестний, творчий, тітчин

милосердя, боротьба, Дніпро

Запитання 3

Фонетика - це розділ мовознавства, який вивчає…

варіанти відповідей

частини мови


частини слова

звуки мовлення

стійкі сполучення слів


Запитання 4

Звукова система української мови нараховує

варіанти відповідей

32 звуки

38 звуків

33 звуки

36 звуків

Запитання 5

Завжди позначають два звуки букви у рядку:

варіанти відповідей

ь, я


я, ї

щ, ї

ї, ю

Запитання 6

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

Любисток, футляр, життєдайний

М'якість, щиросердний, співають

Щебетання, мільярд, хвилястий

Заощаджений, з'ясовування, явір

Запитання 7

Перший склад наголошений у слові

варіанти відповідей

Дочка

Дрова

Жалюзі

Жаркий

Запитання 8

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка:

варіанти відповідей

прислів’я, мавпячий, Київщина

сьогодні, балтієць, дзижчати

водяний, м’якенький, щиглик

тріщить, сум’яття, дев’ять

Запитання 9

Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі:

варіанти відповідей

фікус, папуга, цукати, тьохкати;

капуста, пакетик, сахатися, ціпочок;

ситечко, тапочки, пайок, часопис;

тактика, пощастити, сестриця, цяточка;

Запитання 10

Підкреслені букви позначають однаковий звук у кожному слові рядка:

варіанти відповідей

джміль, добро, дріб

торт. тягнути. тріска

дзбан, зберегти, зжати

якби, ґвалт, екзистенція

Запитання 11

6. Звук [д] є в кожному слові рядка:

варіанти відповідей

А кладка, футболіст, город

Б ведмідь, десять, джерело

В баскетбол, душа, дзвінок

Г податок, дятел, звідти

Д дитина, боротьба, день

Запитання 12

Знайдіть слово, у якому «дж», «дз» позначають два звуки:

варіанти відповідей

джентльмен

дзьобати

джерело

підзаголовок

Запитання 13

Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні дзвінкі:

варіанти відповідей

фіалка, океан, життя, блакить, сипати;

говори; ворона; роман; баран; нора

шепотіти, хустка, афіша, сушити, тітка;

посуха, пригода, берегти, легенда, іграшка;

Запитання 14

Знайдіть рядок, у якому в усіх словах наголошується другий склад:

варіанти відповідей

мережа, черговий, олень;

горошина, котрий, живемо;

довідник, читання, нести;

новий, болотистий, візьмеш;

Запитання 15

Літеру ґ  треба писати в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний 

(г, ґ)рунтець, (г, ґ)нотик, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда 

(г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)орошина, (г, ґ)ава 

джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул 

(г, ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати,

(г, ґ)ринджоли 

Запитання 16

Вкажіть рядок, у якому всі слова знаходяться в алфавітному порядку

варіанти відповідей

Матуся, майонез, майор, майорить

Майонез, майор, майорить, матуся

Майорить, матуся, майонез, майор

Майонез, матуся, майор, майорить

Запитання 17

У яких рядках подано правильну транскрипцію?

варіанти відповідей

рахівниця - [рах᾽івнúц´а]

стежина - [стежин´а]

доводиться - [довóдиец´:а]

травиця - [травúес´я]

Запитання 18

Склади є....

варіанти відповідей

відкриті, ненаголошені

відкриті, закриті, ненаголошені, наголошені

закриті, наголошені

закриті, відкриті, наголошені

Запитання 19

У якому рядку в усіх словах є приголосний звук [й] ?

варіанти відповідей

очікувати, вірш, вечірній, солом᾽яний

боїться, інститут, мій, сусід

під᾽їзд, їжак, пюре, медвяний

холодний, історія, бар᾽єр, пір᾽я

Запитання 20

Правильно поділено на частини для переносу кожне слово в рядку

варіанти відповідей

дере-во, при-йти, бу-джу

рай-он, при-тримати, Дні-про

відкри-ти, книж-ка, заход-жу

каз-ка, при-датний, мрі-я

Запитання 21

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

варіанти відповідей

хочеться - [хóчеиц′:а], глядач - [гл´адáч]

ясен - [йáсен], чекання - [чеикáн´я]

жінка - [ж´інка], мідь - [м᾽ід´]

льон - [л´он], обходжу - [обхóджу]

Запитання 22

Звук [з] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

[...]рілий, по[...]иція, ай[...]берг

пока[...], прика[...]ка, кукуруд[...]а

[...]ябра, [...]нахідка, вира[...]

ро[...]чищений, [...]добути, ді[...]натися

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест