25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

ОРФОГРАФІЯ І 10, 11 клас

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 58 разів
22 запитання
Запитання 1

Визначити рядок, в якому допущено помилку 

варіанти відповідей

Борисівна, Анатоліївна, Григорівна

Вадимович, Михайлович, Віталієвич

Петрівна, Олегівна, Георгіївна

Кузьмич, Ярославович, Юрійович

Запитання 2

     Правильно написані всі слова в рядку

варіанти відповідей

спакований, розмальований, безпечний, прикріплений

сховок, безправ’я, розказаний, прежовклий

безпорадний, призвіще, розламаний, стискання

прехолодний, бестурботний, сфальсифікувати,стурбований

Запитання 3

    Окремо слід писати 

варіанти відповідей

музей\ садиба

південно-західний

воєнно\польовий

високо\оцінені

Запитання 4

Спрощення приголосних на письмі треба позначити в усіх словах рядка

варіанти відповідей

проїз..ний, піс..ний, парламен..ський

хрес..ний, артис..ці, пристрас..ний

ус..ний, улес..ливий, шіс..надцять

вартіс..ний, швидкіс..ний, щотиж..ня

Запитання 5

Через дефіс варто писати всі слова у рядку

варіанти відповідей

по\бойовому, будь\де, пліч\о\пліч

по\нашому, без\відома, колись\то

раз\у\раз, сяк\так, казна\куди

по\українськи, десь\інколи, що\духу

де\не\де, по\третє, до\речі

Запитання 6

Апостроф треба писати на місці пропуску в словах рядка

варіанти відповідей

широке подвір..я, свіже п..юре

духм..яний хліб, моєю любов..ю

роз..яснити правило, нове ател..є

міцний зв..язок, потрібно роз...яснити

Запитання 7

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

щас..ливий, зліс..ний, контекс..ний

напас..ник, проїз..ний, жаліс..ний

піз..ній, зап'яс..ний, беззахис..ний

швидкіс.ний, артис..ці, прос.лати

навмис..не, аген..ство, доблес..ний

Запитання 8

Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка 

варіанти відповідей

..чорнілий, ..цілення, ..хибити

..чесати, бе..коштовно, ..читати

..чавити, ро..писати, ..пекти

..бивати, не..проста, бе..крилий

..цідити, ..шити, ..тиснути

Запитання 9

Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку

варіанти відповідей

Кузьмич. Кузьмівна

Петрович, Петрівна

Юрійович, Юріївна

Ігоревич, Ігоріївна

Ілліч, Іллівна

Запитання 10

Апостроф потрібно писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

Різ...бяр, бур..ян

сузір..я, роз..ятрений

прем..єра, духм...ний

пор..ятунок, В...чеслав.

Запитання 11

Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх іменників рядка

варіанти відповідей

шампунь, Русь, відсіч

зелень, власність, молодь

оболонь, повість, магістраль

вісь, Хатинь, суміш

емаль, лють, любов

Запитання 12

З прийменником в треба писати всі словосполучення в рядку

варіанти відповідей

успіхи (у,в) навчанні, ходив (у,в) театр, взяла (в,у) тумбочці

зареєструвався (у,в) Твітері, вибігли (в,у) сад, малювати (у,в) альбомі

успіхи (у,в) бізнесі, плавали (у,в) океані, вихід (у,в) місто

жити (в,у) Одесі, приїзд (в,у) Чернігів, знявся ( в,у) мюзиклі

позичити (в,у) Олександра, записано (в,у) журналі, зустріч (в,у) академії

Запитання 13

Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться м'який знак.

варіанти відповідей

піс..няр, ялинон..ці, батал..йон 

у скрин..ці, поділ..с..кий, різ..блення 

щонайбіл..ше, кін..ський, корін..чик 

промін..чик, кан..йон, піднос.ся

Запитання 14

Позначте рядок, у якому в усіх словах треба писати букву и.

варіанти відповідей

тр..вога, неприм..ренний, кол..вання 

д.. кларація, ос..ротілий, с.. вина 

в..ноградник, гр..міти, поп..люшка 

ст..лістика, щохв..лини, пор..монтувати

Запитання 15

Спрощення приголосних відбувається в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний  

зап'яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник  

заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий 

безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но 

студен..ство, виїз..ний, тиж..невий 

Запитання 16

Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

груп..а, нет..о, коміс..ія

клас.., тер..аса, сю..реалізм

ап..аратура, і..раціональний, крос..ворд

мас..аж, оперет..а, донба..ський

кол..егія, ман..а, коміс..ія

Запитання 17

Закінчення -а ( -я) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

варіанти відповідей

тесляр, ручай, нарис

мільйон, долар, заробіток

робітник, Дмитро, місяць

овес, ривок, виняток

портфель, запис, край

Запитання 18

Допущено помилки при чергуванні і/й в кожному рядку, ОКРІМ

варіанти відповідей

плавати й стрибати, місяць й зорі

приїхав і зачекав, запитала й почула

хвилі і спокій, син і дочка

літні й юні, веселі й сумні

Колумби й Магеллани, галявина і квіти

Запитання 19

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

б...нтежити, вер...тено, тр...валий

благоч...стивий, ластов...ння, запром...нитися

долон...чка, сут...ніти, город...на

горщ...ковий, гус...ниця, мен...джер

знівеч...ний, м...ткий, вип...щений

Запитання 20

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

вар...во, вул...чка, вовч...ня, схов...ще

кот...чок, печ...во, виховат...ль, вогн...ще

водич...нька, добр..во, страхов...сько, пал...во

русалч...н, кринич...нька, парканч..к, згар...ще

плет...во, порадн...ця, посміхов...сько, доньч...н

Запитання 21

Прикметники з суфіксом -зьк- утворюються від усіх іменників

варіанти відповідей

Золотоноша, молодець

Криворіжжя, Забужжя

Волга, товариш

француз, ремісник

Запитання 22

На місці крапок треба писати з в кожному слові рядка

варіанти відповідей

...ясувати, бе...чинство, ро...ковзати, ...підлоба

ро...відати, ...орієнтуватися, ...невіра, ...фокусувати

во...величити, бе...турботний, ро...діл, ...чеплення

ро...чин, ...формувати, бе..хребетний, ...коротити

ро...колоти, ...тесати, бе...порадний, ...повістити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест