Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
12 запитань
Запитання 1

Правильну вимову слів вивчає розділ науки про мову, що називається...

варіанти відповідей

фонетика

графіка

орфоепія

орфографія

Запитання 2

Позначте рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру Е

варіанти відповідей

груд...нь, т...мний, л...мон, ч...кати

в...дмідь, м...довий, к...рувати, гр...міти

в...личний, ап...льсин, л...вада, м...нуле

віт..р, б...реза, з...рно, м...даль

Запитання 3

Позначте слово, фонетична транскрипція якого не відповідає орфоепічній нормі.

варіанти відповідей

шістсот — [ш’іс:от] 

стежка — [сте́шка́] 

боротьба — [бород′ба́] 

зшити — [ш:úти] 

пильно — [пúл′но] 

Запитання 4

У якому рядку в усіх словах відбувається уподібнення приголосних?

варіанти відповідей

зжити, казка, молотьба

сміється, посміхаєшся, дужка

вокзал, легко, навчаєшся

на доріжці, отже, грудка

Запитання 5

У якому рядку всі слова правильно наголошені?

варіанти відповідей

óлень, чорнослúв, листóпад

корúсний, зóряний, довіднúк

цéнтнер, одинáдцять, жалюзí

комбайнéр, випáдок, урóчистий

Запитання 6

Наближення у звучанні одного приголосного звука до іншого називається...

варіанти відповідей

спрощенням

чергуванням

уподібненням

орфоепією

Запитання 7

Правильно записано всі слова у рядку

варіанти відповідей

розфарбувати, сховати, сцементувати

безболісний, стерти, схитрувати

збентежитися, розхвилюватися, зписати

зчеплення, зхвильований, розжувати

Запитання 8

Букву Т на місці пропуску потрібно писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

шіс...десят, контрас...ний

щас...ливий, кіс...лявий

хворос...няк, учас...ник

аванпос...ний, піс...ний

Запитання 9

Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах

варіанти відповідей

Проїз…ний, швидкіс…ний, компос…ний

заздріс…ний, навмис…не, хвас…нути, 

бриз…нути, кіс...лявий, захис…ник

перс...ні, сер...це, совіс..ний

Запитання 10

Спрощення в групах приголосних НЕ ПОЗНАЧАЄТЬСЯ на письмі в усіх словах

варіанти відповідей

компос...ний, пес...ливий, шіс...сот

тиж...невий, виїз...ний, балас...ний

шіс...десят, зап'яс...ний, чес...ний

швидкіс...ний, безжаліс...ний, форпос...ний

Запитання 11

Орфографічну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Хлопці грали у фудбол, хтось забив красивий гол.

Є на грядці огірочки і кавун в рябій сорочці.

Бери ношу по собі, щоб не впасти при .ходьбі

Тепло лисичці в нірці, а пташці на гілці.

Запитання 12

В усіх словах усі склади відкриті

варіанти відповідей

олія, зошит, корова

серенада, озимина, зозуля

папуга, терен, слово

коровай, кропива, лебединий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест