Фонетика, орфоепія

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 37 разів
28 запитань
Запитання 1

Можливі чергування приголосних звуків в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

берег, контур, кожух;

муха, смуга, рука; 

смак, мох, ворона.

Запитання 2

Літеру у слід писати на місці всіх пропусків у рядку: 

варіанти відповідей

надати ... разі потреби, спати ..ночі, дуже ..томився;

... свою чергу, ... Яготині, ... окремих випадках;

... зв’язку з, ... Вінниці, прибув ..день.

Запитання 3

Сполучник і треба вжити у варіанті: 

варіанти відповідей

розглянемо ... затвердимо законопроект;

розгляд ... затвердження законопроекту;

розглянути ... затвердити законопроект.

Запитання 4

Префікс зі- на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

...йти, ...тримати, ...брати;

...псуватися, ...сушити, ...рвати;

 ...гнути, ...в'янути, ...стрибнути.

Запитання 5

Де в УСІХ словах наголос падає на ПЕРШИЙ склад:

варіанти відповідей

тулуб, корисний, літопис, течія

оцет, колія, маркетинг, свердло

тризуб, центнер, фольга, царина

щелепа, решето, закладка, русло

Запитання 6

Де в УСІХ словах наголос падає на ДРУГИЙ склад:

варіанти відповідей

український, лате, щелепа, бешкет

фольга, жалюзі, фартух, квартал

начинка,косий, кроїти, вітчим

павич, партер, цінник,піцерія

Запитання 7

Помилка допущена в переносі

варіанти відповідей

о-лія

бур'-ян

шо-вк

ке-лих

Запитання 8

Неправильно вжитий сполучник

варіанти відповідей

гарний і новий

сидів й писав

Юлія і Олена

Микола й Ольга

Запитання 9

Позначте рядок, у якому під час перенесення слів допущено помилки:


варіанти відповідей

зас-віт-ло, прек-рас-ний, ход-жу, сид-жу

ви-вчи-ти, ща-стя, брат-ство, тво-ри-ти

іс-то-рич-ний, під-за-лис-тий, пів-яблука, мав-пя-чий

пів-пор-ції, тьмяний, в’я-за-ти, швид-кіс-ний

Запитання 10

Позначте рядок, у якому кількість букв і звуків різна:


варіанти відповідей

ясність, щирість, щабель, Гуцульщина

генерал, книжка, рясний, пюре

щастя, дзвякнути, пір’їна, солом’яний

платня, мавпеня, порося, черепаха

Запитання 11

Позначте рядок, у якому кількість звуків і букв однакова:


варіанти відповідей

ясність, щедрість, святковий, щирість

яблуко, парта, їдальня, щастя

ліжко, джерельний, здоров’я, жанр

олень, читання, джаз, дитина

Запитання 12

У якому рядку всі слова не можна переносити?

   

варіанти відповідей

пагорб, око, туга

учень, ромб, їжа

земля, уряд, оса

Запитання 13

Визначити рядок, у якому в кожному слові одна літера передає два звуки:

 

варіанти відповідей

щука, єнот, ялинка

щиглик, лялька, пташеня

гаї, синє, щедрий

Запитання 14

Указати, в якому рядку в кожному слові дві літери передають один звук:  

 


варіанти відповідей

 дзвінок, підживлення, підземний

 бджола, дзвін, кукурудза

 піджак, джинси, відзимувати

Запитання 15

Позначте рядок, у якому правильно записана фонетична транскрипція:


варіанти відповідей

весняний [весняний]

щастя [шчастйа]

зірка [зірка]

дощ [дошч]

Запитання 16

Позначте рядок, у якому букви я, ю, є позначають один звук:

варіанти відповідей

вітряний, ясний, єднати

рілля, насіння, люблячий

яскраво, поєдинок, рюмсати

синє, юрист, ялина

Запитання 17

Позначте слово, у якому кількість звуків і букв не збігається:варіанти відповідей

щавель

в’язка

подарунок

надземний

Запитання 18

В українській мові звуків:

варіанти відповідей

всього 38=7 голосних+31 приголосні

всього 39=7 голосних+32 приголосні

всього 38=6 голосних+32 приголосні

всього 36=6 голосних+30 приголосні

Запитання 19

Приголосний, який завжди м'який - це

варіанти відповідей

і

ь

я

й

Запитання 20

Буква, що не позначає звук - це

варіанти відповідей

я

й

ь

г

Запитання 21

Не позначають два звуки -

варіанти відповідей

я, ю

дж, дз

щ, ї

є, щ

Запитання 22

У слові ҐЕДЗЬ ЗВУКІВ:


варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 23

Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка

варіанти відповідей

доріжка, миєшся, широкий

шістсот, Тбілісі, метелиця

свято, осінній, просьба 

Великдень, аякже, ґрунт

будинок, бджола, Дніпро

Запитання 24

Звук [д] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

му[..]рість, [..]жерельний, досві[..]

пі[..]бити, баске[..]бол, електропоїз[..]

тиж[..]невий, водоспа[..], [..]алекоглядний

астерої[..], переїз[..]ний, [..]рібнесенький

пере[..]овсім, по[..]звонити, [..]ублікат

Запитання 25

Звук [ґ] треба вимовляти в обох словах рядка

варіанти відповідей

об..рунтувати, во..зальний

за..ратований, нама..атися

..удзичок, перемо..ти

а..русовий, домо..тися

по..ратися, ..атунок

Запитання 26

Правильну вимову слів відображено в рядку

варіанти відповідей

джміль [джміл′], щастя [шчáс′т′а]

займаєшся [займáйеис′:а], свято [свйáто]

джерело [джеиреилó], вокзал [воґзáл]

колеться [клеи т′с′а], виллю [вúл′:у]

висока [вие сóка], дзеркало [дзéркало]

Запитання 27

На перший склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

цінник

течія

русло

випадок

Запитання 28

Літери на позначення наголошених голосних правильно підкреслено в усіх словах рядка

варіанти відповідей

своя, нести, шофер, сімдесят 

корисний, квартал, ходжу, випадок 

фольга, листопад, олень, усього 

центнер, котрий, глибоко, весняний 

подруга, разом, чарівний, були

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест