29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Фонетика. Орфографія. Орфоепія.

Додано: 2 квітня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 67 разів
12 запитань
Запитання 1

Прикметники із суфіксом -зьк- можна утворити від усіх іменників у рядку


варіанти відповідей

Париж, Збараж, грек

киргиз, Норвегія, Кавказ

Сиракузи, боягуз, Тибет

Запоріжжя, латиш, Світязь

Запитання 2

Правильно написано всі слова в рядку


варіанти відповідей

розрівняти, скалічений, безцільний, сповідати, прізвище

зжувати, безцензурний, пригірський, сцілення, зсунути

предобрий, стискач, беспечний, сформувати, роз’їхалися

схований, схибити, роскроїти, беззаконня, примружити

безсторонній, розмноження, схопити, премара, безлад

Запитання 3

Префікс при- треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

пр..глушити, пр..м'ятий, пр..мудрість

пр..вчити, пр..булий, пр..морозок

Пр..карпаття, пр..звисько, пр..їжджати

Пр..дністров'я, пр..гарний, пр..боркати

пр..милий, пр..чіп, пр..соромлений

Запитання 4

Без апострофа треба писати всі слова в рядку


варіанти відповідей

верб..я, кур..йозний, тьм..яний

моркв..яний, розз..явити, цв..яшок

дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний

дво..ярусний, різьб..яр, Лук..янович

духм..яний, присв..ята, прим..ятий

Запитання 5

Апостроф пишеться в усіх словах рядка


варіанти відповідей

пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний

львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж

подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий

торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто

Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

Запитання 6

М’який знак на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят

вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чик

хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин

русал..чин, спитаєш.., нен..чин

радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр

Запитання 7

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

перелаз..те, стежин..ці, памороз..

уман..ський, люд..ми, пісен..ці

л..лється, поглян..те, гір..кий

волос..кий, брун..ці, різ..блення

Запитання 8

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

пристрас..ний, щас..ливий, шіс..надцять, об’їз..ний

захис..ник, студен..ський, корис..но, облас..ний

водоочис..ний, свис..нути, перс..ні, корис..ливий

зліс..ний, аген..ство, особистіс..ний, перехрес..ний

капос..ний, контрас..ний, доблес..ний, тиж..невик

Запитання 9

Правильно написано всі слова в рядку


варіанти відповідей

рідкісний, ненависний, захистний

форпостний, пісний, кількісний

шістсот, кістлявий, студенський

улесливий, цілістний, шелеснути

тріснути, тиждневик, контрастний

Запитання 10

Граматичну помилку допущено в реченні


варіанти відповідей

Що вища культура народу, духовна та матеріальна, то вища й міцніша позиція його мови.

Відомо, що творча своєрідність художника найповніше виявляється в його книгах

Коли маєш дар, успадкований від матері, від рідного народу, то обов’язок твій — народові його й повернути.

Остап Вишня палко захоплювався та змальовував на сторінках своїх творів дивовижну українську природу.

Коли заповіт Альфреда Нобеля оприлюднили, виникли найсуперечливіші чутки та судження.

Запитання 11

Граматичну помилку допущено в реченні


варіанти відповідей

Розгляньмо зроблені висновки автором нового підручника з історії України.

Усі зусилля Ярослав спрямував на посилення єдності, централізації держави, її європеїзацію.

Козацькі ватажки спромоглися на значні успіхи

Сучасники Скоропадського й історики констатують певне економічне відродження України в добу гетьманату.

Духовне життя в період «хрущовської відлиги» характеризується непослідовністю й суперечливістю реформ.

Запитання 12

Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире

Розділовий знак

1 тире між підметом і присудком

2 тире перед узагальнювальним словом

3 тире при відокремленій прикладці

4 тире в безсполучниковому реченні

Приклади

АТонкі брови, русяві дрібні кучері, рум’яні губи — усе це дихало молодою парубоцькою красою.

Б Здобути волю — то мій рай.

В Я тільки тепер побачив село — нужденну купку солом’яних стріх.

Г Від малих дітей голова болить, а від великих — серце.

Д Прийде осінь — у засіках буде хліб золотий.

варіанти відповідей

1б, 2а, 3в, 4д

1а, 2б, 3в, 4д

1б, 2а, 3д, 4в

1г, 2а, 3в, 4д

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест