Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Морфологія

Додано: 9 травня 2019
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 702 рази
12 запитань
Запитання 1

1.    Правильним є твердження в рядку

варіанти відповідей

іменники птаство, повітря, листя вживаються тільки в однині

 іменники слива, грім, колосся мають форми однини та множини

іменники зілля, двері, окуляри вживаються тільки у множині

 іменники насіння, хитрощі, Ромни вживаються тільки у множині

Запитання 2

   Усі іменники в рядку відносяться до чоловічого роду

варіанти відповідей

шимпанзе, путь, Львів, аташе

тюль, кір, накип, нежить

рукопис, кахель, Сибір, шинель

магістраль, перекис, денді, кюре

Запитання 3

 Усі числівники належать до складених у рядку

варіанти відповідей

 шістнадцять, вісімнадцятирічний, триста два

 одна четверта, дев’ятисотий, півтораста

 чотириста, шістдесят, сімнадцять

 двадцять п’ять, триста сороковий, дві сьомі

Запитання 4

   Укажи рядок, де допущено помилку при відмінюванні числівника 

варіанти відповідей

сімдесятьох, сорока, чотирнадцятьма

трьомстам, шістдесяти, дев’ятистами

п’яти, двохсот, на трьохстах

чотирма, восьмисот,сорока двох

Запитання 5

    Частку вжито в реченні

 

 

 

варіанти відповідей

Переливати з пустого в порожнє.

Ні в казці сказати, ні пером описати.

Кожному овочеві свій час.

 Нова хатка – нова гадка.

Запитання 6

   Без не не можна вживати всі слова рядка:

   

 

    

 

варіанти відповідей

не/розважність, не/жирний, не/етичний      

не/смішний, не/істотний, не/знищенний

не/нависний, не/посидючий; не/стям­ний  

не/сусвітній, не/людяний, не/мислимий

Запитання 7

   Усі слова потрібно писати через де­фіс у рядку:

 

варіанти відповідей

науково/виробничий, науково/до­слідний, науково/освітній,

науко­во/популярний

науково/теоретичний, науково/тех­нічний, науково/розроблений,

науко­во/пізнавальний

 науково/доведений, науково/до­поміжний, науково/фантастичний, науково/обгрунтований

 економіко/юридичний, вельми/ша­новний, соціально/правовий,

вузь­ко/спеціальний

Запитання 8

  Усі займенники потрібно писати ра­зом у рядку

варіанти відповідей

будь/який, де/хто, аби/хто, ні/кого

де/який, ні/який, аби/що, кимо/сь

ні/скільки, де/який. будь/хто, кого/сь

хто/сь, де/котрий, хтозна/який, будь/що

Запитання 9

   Усі прислівники потрібно писати че­рез дефіс у рядку

варіанти відповідей

де/таки, ось/ось, гидко/бридко , на/осліп

тишком/нишком, зі/споду, в/сімох, на/жаль

без/відома, чим/дуж, казна/коли, будь/де

по/вовчи, сяк/так, на/гора, десь/інде

Запитання 10

Усі сполучники належать до суряд­них у рядку

 

 

варіанти відповідей

  але, немов, однак , і

чи, проте, то ... то, та

 то, ніби, зате, аби

коли, та, хоча, ні... ні

Запитання 11

Усі дієслова вжито в наказовому спо­собі в рядку

варіанти відповідей

натисни, придбаєте, нагадаєш

розкажіть, надумають, витримати

поміркуймо, навчитесь, опрацюйте

дослідімо, перегорніть, натріть

Запитання 12

З’ясуйте, якою частино мови є виділене слово в реченні

Коли буду я навіть сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою.

варіанти відповідей

прийменник

прислівник

частка

сполучник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест