4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Онлайн-тести з української мови 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Українська мова, 11 клас
Створено 18 листопада
Приклад запитання: Укажи речення, у якому вжито однорідні означення (розділові знаки пропущено). 
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: СИНТАКСИС
Приклад запитання: Лише словосполучення наведено в рядку
Приклад запитання: 1. Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошенні слів, — це:
Приклад запитання: Синтаксичне керування порушено в словосполученні
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Пунктуація
Приклад запитання: Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).Аж тут підвівся Орфей і,( 1) ударивши по золотих струнах своєї кіфари,(2) заспівав на весь голос: то була пісня,(3) що їі найдужче любила його мати,(4) прекрасна муза Калліопа,(5) і,(6) може,(7) саме згадка про неї надала Орфеєвому голосу ще більшої сили,(8) щирості,(9) влади.НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування пунктуації, запропоноване в рядку
Українська мова, 11 клас
Створено 15 листопада
Приклад запитання: Продовжте речення: « Дієприкметник – це …»:
Українська мова, 11 клас
Створено 15 листопада
Приклад запитання:     Літеру С треба писати в усіх словах рядка
Приклад запитання: Виберіть схему, яка відповідає запропонованому реченню з прямою мовою. (Розділові знаки пропущено).Прощай наша Січ - Мати сказали вони майже в один голос і після хвилини мовчання додали Хай же Бог тебе боронить від усякого нещастя!
Українська мова, 11 клас
Створено 14 листопада
Приклад запитання: 1. На перший склад падає наголос у всіх словах рядка
Українська мова, 11 клас
Створено 13 листопада
Приклад запитання: 1.Серед поданих варіантів знайдіть речення, у якому виділене слово є вставним (окремі розділові знаки пропущені) 
Українська мова, 11 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Дієприкметниками є всі слова рядка
Українська мова, 11 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: 6. Знак м’якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
Приклад запитання: Неправильно побудовано речення
Українська мова, 11 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Кому треба поставити в реченні
Приклад запитання: Середній рід мають усі слова рядка
Українська мова, 11 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Прийменник виділено в реченні
Українська мова, 11 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання:    Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку 
Приклад запитання: 1. Усі прийменники написано правильно в рядку
Українська мова, 11 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: У якому рядку правильно подані всі форми дієслова
Приклад запитання: Числівник ужито в реченні:
Українська мова, 11 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Підмет - це ...
Приклад запитання: Дієприкметник є в кожному реченні, ОКРІМ
Українська мова, 11 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: 1.   Потрібно поставити у на місці всіх пропусків у рядку
Українська мова, 11 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: 1. Закінчення -ю мають усі іменники у формі кличного відмінка в рядку
Українська мова, 11 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Дієслово –   
Українська мова, 11 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Укажіть рядок, у якому всі дієслова недоконаного виду 
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Словосполучення
Приклад запитання: Словосполученням є всі поєднання слів у рядку:
Приклад запитання: укажіть правильні твердження про відповідність між словосполученням і тропом ( 2 варіанти відповідей)