21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Онлайн-тести з української мови 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання:  Синтаксичну помилку допущено в рядку
Українська мова, 11 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: укажіть правильні твердження про відповідність між словосполученням і тропом ( 2 варіанти відповідей)
Українська мова, 11 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: М’який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
Українська мова, 11 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: Потребує редагування речення
Українська мова, 11 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: Однаковий звук позначають підкреслені букви в словах речення
Приклад запитання: Який стиль використовується у сфері спілкування між людьми в побуті?
Приклад запитання: Визначте рядок, у якому іменники спільного роду характеризуються позитивно-співчутливими відтінками:
Приклад запитання: Стилістично НЕДОРЕЧНО вжито виділене дієслово в реченні
Приклад запитання: Завершіть подане твердження.Словотвір – це розділ мовознавчої науки, який вивчає...
Приклад запитання: У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами?
Приклад запитання: В якому рядку всі слова належать до неологізмів?
Приклад запитання: Стилістично забарвлені слова вжито в рядку:
Приклад запитання: За давністю запозичення і ступенем засвоєння мовою запозичену лексику поділяють на:
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Пунктуаційна норма
Приклад запитання: Пунктуаційної помилки припущено в реченні:
Приклад запитання: Відокремленим означенням можна замінити підрядну частину в реченні
Приклад запитання: 1. У якому із варіантів відсутні синтаксичні помилки?
Українська мова, 11 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: Прочитайте речення(цифра позначає наступне слово)Психологиня, (1) донька моєї (2)подруги, пообіцяла (3) принести (4) черговий (5) фаховий журнал, де зробила (6) позначки щодо цікавих (7) випадків (8) підліткових (9) уподобань.Неправильно підкреслено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, позначених цифрами
Українська мова, 11 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: Синонімічне значення мають обидва фразеологізми в рядку
Українська мова, 11 клас
Створено 18 квітня
Приклад запитання: У якому рядку правильно утворені ступені порівняння прикметників від усіх слів?
Приклад запитання: Синтаксичні синоніми — це ...
Українська мова, 11 клас
Створено 18 квітня
Приклад запитання: Прочитайте речення (1) Це Чурай Маруся, що (2) його любила, любила, справді, вірно і давно, (3) тоді його (4) із ревнощів убила, підсипавши отруту у вино.З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово)А сполучникБ займенникВ прислівникГ прийменникД частка
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: тест у форматі зно
Приклад запитання: Неправильно побудовано речення
Українська мова, 11 клас
Створено 18 квітня
Приклад запитання: Апостроф треба писати на місці пропуску в словах рядка
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Контрольна робота
Приклад запитання: Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
Приклад запитання: Укажіть, у якому реченні є обставина
Українська мова, 11 клас
Створено 15 квітня
Приклад запитання: Спільнокореневими до слова роса є всі наведені слова, ОКРІМ
Українська мова, 11 клас
Створено 15 квітня
Приклад запитання: Правильно поділено на морфеми всі слова рядка
Приклад запитання: Знайти односкладне речення: