26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Онлайн-тести з української мови 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Українська мова, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Односкладним означено-особовим є речення
Українська мова, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Морфологічною нормою називають
Українська мова, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Які вам відомі види дієслів ?
Українська мова, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: На другий склад падає наголос у слові
Українська мова, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Обрати варіант, у якому лише числівники
Українська мова, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Знайдіть фразеологізми-синоніми (правильних відповідей 3)
Українська мова, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Увідповіднітьфразеологізми-антонімиА давати зелену вулицюБ давати нагінкуВ давати хропака Г давати по руках1 діставати відсіч2 витрішки купувати3 зживати зі світу4 співати дифірамби5 не змикати очей
Українська мова, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Проаналізуйте текст і виконайте завдання до нього.(1) Картина відкривалася справді чудова: з високої гори видно було все місто. (2) Церкви підняли високо в/гору свої зелені, мов травою вкриті голови; біліли білі боки, мов із крейди вистругані. (3) Річка блищала, звивалася змією по жовтому пісочку, пускаючи легенький димок туману із себе. (4) Не/далеко від гори велика стіна обвивала кругом розкішний садок, здоровенну пустку-будинок. (5) У/далині […] степ, тонув у своїй зеленій траві то здіймаючись, то опадаючи. (6) Гарно всюди, красиво так, не налюбувався б! (7) На/багато років уперед я був зачарований красою рідного краю!Окремо в тексті треба писати
Українська мова, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Визначте відповідність між фразеологіч­ними антонімамиА хоч у вухо бгай 1 хоч ґвалт кричиБ і глянути гидко 2 хоч кіл на голові тешиВ хоч оком світи 3 хоч греблю гатиГ брати близько до серця 4 хоч з лиця води напийсяҐ як у кота сліз 5 хоч вовк траву їж 6 хоч голки збирай
Українська мова, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання:      Укажіть головну ознаку односкладних речень.
Українська мова, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: У якому рядку подано фразеологізми з мовлення спортсменів?
Українська мова, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Які вам відомі види дієслів ?
Українська мова, 11 клас
Створено 19 жовтня
Приклад запитання: Морфологічною нормою називають
Українська мова, 11 клас
Створено 19 жовтня
Приклад запитання: Тире між підметом і присудком обов’язково слід поставити в реченні (розділові знаки пропущено)
Українська мова, 11 клас
Створено 19 жовтня
Приклад запитання: Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
Українська мова, 11 клас
Створено 19 жовтня
Приклад запитання: Правильно підкреслено літеру на позначення наголошеного звука в слові
Українська мова, 11 клас
Створено 19 жовтня
Приклад запитання: Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку (розділові знаки пропущено)
Українська мова, 11 клас
Створено 19 жовтня
Приклад запитання: Прикладку вжито в реченні
Українська мова, 11 клас
Створено 19 жовтня
Приклад запитання: У якому рядку словосполучення є фразеологізмами?
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: дієслово та його форми
Приклад запитання: Визначити рядок, у якому подано форму, що є початковою для дієслова: 
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: ДІЄСЛОВО 3
Приклад запитання: Дієсловами с всі слова рядка
Приклад запитання: Авто..мото..гурток
Українська мова, 11 клас
Створено 18 жовтня
Приклад запитання: Укажіть рядки, що складаються лише зі стилістично забарвлених слів:
Українська мова, 11 клас
Створено 18 жовтня
Приклад запитання: Визначте твір, написаний у тому самому жанрі, що й твір «Я (Романтика)»
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Складні речення
Приклад запитання: Яке з поданих речень є складним?
Українська мова, 11 клас
Створено 18 жовтня
Приклад запитання: Односкладним означено-особовим реченням є речення
Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: ЗНО 2020. Наголоси (1блок)
Приклад запитання: УКРАЇНСЬКИЙ, ТРИЗУБ, ОТАМАН
Українська мова, 11 клас
Створено 18 жовтня
Приклад запитання: Закінчення -ать (-ять) у 3-й особі множини (вони) мають обидва дієслова рядка
Українська мова, 11 клас
Створено 18 жовтня
Приклад запитання: Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників у рядку 
Українська мова, 11 клас
Створено 17 жовтня
Приклад запитання: Слова не в алфавітному порядку подано в рядку