Форми мінливості. Модифікаційна мінливість та мутації.

Додано: 15 лютого 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 1307 разів
20 запитань
Запитання 1

Мутагени за походженням бувають

варіанти відповідей

Географічні

Біологічні

Фізичні

Хімічні

Ботанічні

Зоологічні

інформатичні

Математичні

Запитання 2

Фізичні мутагени

варіанти відповідей

Йонізуюче випромінювання

Радіоактивне випромінювання

Ультрафіолетове випромінювання

Пестициди

Токсини

Віруси

нітрати

Запитання 3

Загальні властивості мутаційної мінливості

варіанти відповідей

не мають пристосувального характеру

груповий характер

Невизначеність

неспрямованість

індивідуальність

стійкість

анеуплодія

аутоплодія

Запитання 4

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

Більшість мутацій шкідливі для живих істот

Більшість мутацій корисні для живих істот

Запитання 5

Мутаційна мінливість за зміною спадкового матеріалу буває

варіанти відповідей

Хромосомна

Геномна

Спадкових ознак організму

Генна (точкова)

зміна фенотипу

Запитання 6

Генні мутації це

варіанти відповідей

- стійкі зміни генів, спричинені зміною послідовності нуклеотидів у молекулах нуклеїнових кислот

- це мутації, які виникають у результаті перебудови хромосом

Запитання 7

Летальні, сублетальні та нейтральні мутації відносяться до класифікації за...

варіанти відповідей

походженням

типом клітин

рівнем виникнення

впливом на життєдіяльність

Запитання 8

За походженням мутаційна мінливість буває

варіанти відповідей

геномна

спонтанна

хромосомна

індукована

Запитання 9

За типом клітин, у яких виникають зміни, мутації бувають

варіанти відповідей

соматичними

спонтанними

генеративними

індукованими

Запитання 10

Вчений, що вивчав мутаційну мінливість

варіанти відповідей

Август Вейсман

Гуго де Фріз

Запитання 11

Модифікації...

варіанти відповідей

залишаються на все життя

можуть зникати

Запитання 12

Яка мінливість не успадковується?

варіанти відповідей

мутаційна

комбінативна

модифікаційна

Запитання 13

До спадкової мінливості належать..

варіанти відповідей

мутаційна

модифікаційна

комбінативна

Запитання 14

До неспадкової мінливості належить...

варіанти відповідей

мутаційна

комбінативна

модифікаційна

Запитання 15

Мутації це

варіанти відповідей

це стійкі зміни спадкової інформації, що призводять до появи нових або зміни існуючих ознак і не можуть передаватися наступним поколінням

це стійкі зміни спадкової інформації, що призводять до появи нових або зміни існуючих ознак і можуть передаватися наступним поколінням

це не стійкі зміни спадкової інформації, що призводять до появи нових або зміни існуючих ознак і можуть передаватися наступним поколінням

це стійкі зміни спадкової інформації, що не призводять до появи нових або зміни існуючих ознак і не можуть передаватися наступним поколінням

Запитання 16

Хромосомні мутації пов’язані з  

варіанти відповідей

змінами в будові окремих хромосом

втратою ділянки хромосоми

подвоєнням ділянки хромосоми

без змін в будові хромосом

збільшенням числа набору хромосом вдвічі

Запитання 17

Комбінативна мінливість пов'язана з

варіанти відповідей

Кросинговером

Незалежним розходженням хромосом у мейозі.

Випадковою зустріччю гамет під час запліднення.

З помилоками у розходженні хромосом під час телофази

Дією ультрафіолетового випромінювання

Запитання 18

Загальними властивостями модифікаційної мінливості є:

варіанти відповідей

оборотність і масовість

модифікації неадекватні

не має меж

має пристосувальний характер

Запитання 19

Межі модифікаційної мінливості ознаки, які визначаються генотипом – це

варіанти відповідей

норма реакції

 варіаційна крива

 варіаційний ряд

мутація

Запитання 20

Після припинення дії фактора модифікація…

варіанти відповідей

не зникає

може зникнути

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест