1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Дії над многочленами. Формули скороченого множення.

Додано: 9 березня
Предмет: Алгебра, 9 клас
27 запитань
Запитання 1

Зведіть подібні доданки -а + 5х - 8а - 2х

варіанти відповідей

7а-7х

-9а+7х

-9а+3х

Запитання 2

Спостіть вираз та зведіть подібні доданки 5 (2х - 4) - 10х

варіанти відповідей

20х-20

17х-4

20х-4

-20

Запитання 3

Чому дорівнює значення виразу : (4а2 + 24ав +36в2 )=

варіанти відповідей

2+6в2

(2а+6в)2

(4а+6в)2

(2а-6в)2

Запитання 4

(х-2z)2=

варіанти відповідей

4z2 -4zx+z2


  4х2 -8zx+4z2


  x2-4xz+4z2

 

4 z2 - x2

Запитання 5

9a2 - b2=

варіанти відповідей


 (3a -b)*(3a+b)

  

 

9a2 - 6ab + b2

 

  (b-3a) * (b+3a)

  

 

 (3a +b)*(3a + b)


 

Запитання 6

(2-b)3 =

варіанти відповідей

 a3 - 3*a2*b + 3*a*b2 + b3

 

 23 + 3*22*b + 3*2*b2 + b3

 

 23 - 3*22*b +3*2*b2 - b3

 a3 - 3*a3*b  + 3*a*b3 + b3

Запитання 7

c3 - 27=...

варіанти відповідей

(c - 3)(c2 + 6c + 36)

  (c - 3)(c2 +3c + 9)

  (c +3)(c2 + 4c + 16)

  (c -27)(c2 + 3c + 9)

Запитання 8

Виконайте множення: 6у8 / х10 * 4х3/3у2

варіанти відповідей

7у6

24у43

3у3

67

Запитання 9

Обчисліть значення виразу: (√3 -2)2 + √48

варіанти відповідей

7+√48

-1+√48

7

-1

Запитання 10

Спростити вираз

варіанти відповідей
Запитання 11

Розкласти на множники вираз

варіанти відповідей
Запитання 12

Розкласти на множники многочлен 

варіанти відповідей
Запитання 13

Подати у вигляді многочлена вираз 

варіанти відповідей
Запитання 14

Винести спільний множник за дужки

x(3y - 5)+2(3y - 5) = ...

варіанти відповідей

(3y - 5) ⋅ x⋅ 2

(3y - 5)(3y - 5)

(3y - 5)(x + 2)

(3y - 5) ⋅ 2x

Запитання 15

Винесіть спільний множник за дужки:

3m2n - 4mk

варіанти відповідей

 n (3m - 4k)

n (4m - 3k)


m (3n - 4k)


m (3mn - 4k)

Запитання 16

Розкладіть на множники х2 - 4у2 +х + 2у

варіанти відповідей

 (2х + у)( х + 2у + 1)

(х + 2у)( х - 2у + 1)

(х - 4у)( х - 2у + 1)

(х + 1)( х - 2 )(х + у)

Запитання 17

Спростіть вираз (2a - 6b)(2a + 6b) - 9b(2 - 4b)

варіанти відповідей

4a - 36b2- 18b


4a2- 18b


4a2- 30b2+ 8ab


4a - 18b


Запитання 18

Для будь яких раціональних чисел а,b,c виконується рівність (а×b)×c=

варіанти відповідей

варіанти відповідей

a-(b×c)

  

  a×(b×c)

  

  (a+b)b

 

  (c×b)-a

Запитання 19

Звести подібні доданки означає...

варіанти відповідей

додати коефіцієнти подібних доданків, а буквені множники записати без змін

помножити коефіцієнти подібних доданків, а буквені множники записати без змін

додати коефіцієнти подібних доданків, а буквені множники відкинути

Запитання 20

Подайте многочлен 7х3+8х7+9х-7+3х5 у стандартному вигляді:

варіанти відповідей

2+8х+7х4+7х7-3

7+3х5+7х3+9х-7

-7+8х7+3х4+7х2+9х

-7+9х+10х2+3х47

Запитання 21

(−2a2 )(−2a3 + 9a2 − 2a) + (−7a2 − a + 2)(−3a3);

варіанти відповідей

-2a5-25a4+15a3

-2a3+25a5-15a4

17a5-21a4+2a3

20a3+25a2+2

Запитання 22

Розкладіть на множники вираз

16t2-9

варіанти відповідей

(4t-3)(4t+3)

 (4t-3)2

 (16t-3)(16t+3)

 (4t+3)2

Запитання 23

Розкладіть на множники:

16х2у2 - 16

варіанти відповідей

(4ху-1)2

16(ху-1)(ху+1)

4(ху-1)2

(4ху+1)(4ху+1)

Запитання 24

Спростіть вираз: (x+2)2-(x-3)(x+3)

варіанти відповідей

2x2+4x-5

4x-5

4x+13

2x2+4x+13

Запитання 25

Спростити вираз: (3с+1)2-(3с+2)(3с-2)-5с

варіанти відповідей

с2-4

с2+4

с+5

с-4

Запитання 26

Подайте многочлен у вигляді добутку:

у5-25у3

варіанти відповідей

2-5у)(у2+5у)

у3(у-5)(у+5)

(у-5)(у+5)

у3(у-25)(у+25)

Запитання 27

Подайте у вигляді добутку вираз

(3n-3)2-(2n+1)2

варіанти відповідей

3(n-1)(n+2)

(n-4)(5n-2)

(n+3)(2n-1)

(n-2)(2+5n)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест