Формули. Математичні та статистичні функції.

Додано: 3 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
14 запитань
Запитання 1

Вибери правильно записані формули

варіанти відповідей

=A1+2*C3

=A1+2C3

=A1+2х

С1=A1+C3

=A1+C3*2%

Запитання 2

Функції, призначені для виконання обчислень над числами або даними комірок: округлення, перетворення чисел тощо називаються

варіанти відповідей

статистичними

логічними

математичними


фунціональними

Запитання 3

Який результат отримаєте при виконанні формули (( 35 / 7 + 43 ) / 2 ^ 3 )

варіанти відповідей

5

48

9

6

17

Запитання 4

Для виділення несуміжних діапазонів клітинок необхідно натиснути клавішу

варіанти відповідей

 Ctrl

 

  Shift

  Alt

 Enter

Запитання 5

Формула в клітинці повинна починатися знаком:

варіанти відповідей

+

*

$

=

/

Запитання 6

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування/

1. Повертає найбільше значення з набору значень а SUM (СУММ)

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів б MIN (МІН)

3. Повертає найменше число у списку значень в AVERAGE (СРЗНАЧ)

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок г MAХ (МАКС)

варіанти відповідей

 1а 2б 3в 4г

1б 2а 3г 4в

1в 2г 3б 4а

 1г 2б 3а 4в

1г 2в 3б 4а

Запитання 7

Укажіть ознаку, за якою в середовищі програми МS Excel відрізняють формулу від даних.

варіанти відповідей

результат обчислення за формулою вирівнюється по центру

  формула завжди починається з вбудованої функції SUM

  формула завжди містить посилання на клітинки

  формула завжди починається зі знака =

Запитання 8

Що означає математична функція SUM?

варіанти відповідей

остача від ділення

добуток

сума за умови, що ..

сума

Запитання 9

Статистичні функції - це функції, призначені для...


варіанти відповідей

копіювання значень діапазонів комірок

аналізу значень діапазонів комірок

збільшенню значень діапазонів комірок

порівняння значень діапазонів комірок

Запитання 10

 За допомогою статистичних функцій можна знайти...

варіанти відповідей

розрахувати середнє значення

розрахувати суму

найменше значення

найбільше значення

Запитання 11

Укажіть формули, за допомогою яких можна обчислити суму значень діапазону клітинок від В2 до В4 у середовищі табличного процесора MS Excel

  

  

 

варіанти відповідей

  =SUM(B2:B4)

 =SUM(B2;B4)

=SUM(B2+B4)

=SUM(B2,B4)

 =B2+B3+B4

Запитання 12

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

створення рисунків

автоматизація обчислень

пошук інформації

Запитання 13

Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій

варіанти відповідей

діаграма

формула

таблиця

текст

Запитання 14

Що означає статистична функція MAX?


варіанти відповідей

сума

середнє арифметичне

максимальне значення 

мінімальне значення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест