Форсована індустріалізація

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 130 разів
12 запитань
Запитання 1

Який метод інтенсифікації праці був застосований радянським керівництвом із початком першої п'ятирічки?

варіанти відповідей

Уведення госпрозрахунку на державних підприємствах

Запровадження податкових пільг

Організація соціалістичного змагання

Підвищення заробітної плати

Запитання 2

XV з'їзд ВКП(б) схвалив директиви першого п'ятирічного плану на...

варіанти відповідей

1927/28-1931/32рр.

1928/29 - 1932/33рр.

1930/31 - 1933/34рр.

1933-1937рр.

Запитання 3

Що характеризувало політику радянського керівництва щодо українського села в роки першої п'ятирічки?

варіанти відповідей

сприяння вільній торгівлі хлібом та іншими сільськогосподарськими продуктами

зниження цін на сільськогосподарську продукцію- "ножиці цін"

репресії через саботаж селян колективізації та примусове вилучення зерна

відновлення ринкових відносин, фінансова допомога одноосібним господарствам

Запитання 4

Якими були результати форсованої індустріалізації за підсумками першої п'ятирічки:

варіанти відповідей

Підвищення матеріального добробуту населення

розбудова підприємств, що обслуговували машинобудівний комплекс

посилення залежності від іноземних капіталовкладень

пропорційний розвиток промисловості групи "А" та групи "Б"

Запитання 5

До яких заходів вдавалася більшовицька влада для форсування темпів індустріалізації в роки першої п'ятирічи?

варіанти відповідей

поєднання великої державної промисловості та дрібнотоварного приватного виробництва

Матеріальне заохочення працівників

Впровадження режиму економії

Відмови від директивного способу господарювання

Запитання 6

Що не було джерелом індустріалізації?

варіанти відповідей

перекачування коштів з легкої та харчової промисловості у важку індустрію

випуск паперових грошей, не забезпечених золотом

високий рівень експлуатації селянства та робітничого класу

іноземні позики

Запитання 7

Мета більшовицької політики індустріалізації?

варіанти відповідей

забезпечення часткового вдосконалення та розвиток промисловості, відбудова якої відставала від відбудови сільського господарства

завершення промислового перевороту, ліквідація ручної праці в промисловості

перетворення СРСР з аграрної на індустріально розвинену державу

поставлення промисловості на службу сільському господарству

Запитання 8

Галузі (галузь) економіки, у які направляли основні капіталовкладення у роки перших п'ятирічок?

варіанти відповідей

Важка промисловість(енергетика, машинобудування, металургія)

легка та харчова промисловості

нафто- хімічна та хімічна промисловості

сільське господарство

Запитання 9

1929 рік ввійшов в історію як...

варіанти відповідей

"Рік великого досягнення"

" Рік великого терору"

"Рік великого успіху"

"Рік великого перелому"

Запитання 10

Належність великої промисловості України:

варіанти відповідей

контроль уряду радянської України над великою промисловістю

перебування переважно у власності іноземців, які брали концесії

перебування переважно у приватній власності українців

перехід у підпорядкування загальносоюзних наркоматів

Запитання 11

Причина проваду в УСРР плану форсованої індустріалізації в роки першої п'ятирічки?

варіанти відповідей

виконання плану перешкодили зовнішньополітичні обставини, реальна загроза війни

непередбачені стихійні лиха

нереальність планів індустріалізації, адміністративно - командні методи виконання

саботаж населення, збройний опір та диверсії

Запитання 12

З якими подіями світової історії співпало здійснення в УСРР політики форсованої індустріалізації?

варіанти відповідей

початок Великої депресії

доба "Проспериті"

повоєнне врегулювання

хвиля міжнародного визнання СРСР

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест