Підсумковий контрольний тест за ІІ семестр(10 клас)

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 21 раз
12 запитань
Запитання 1

"Індустріалізація" - це

варіанти відповідей

примусове вилучення державою чи органами влади за певну плату майна громадян, підприємств або установ

 примусове й безвідплатне вилучення майна на користь держави в результаті адміністративного чи судового рішення

процес створення великого машинного виробництва в основних галузях народного господарства

перехід промислових підприємств із приватної власності у власність держави

Запитання 2

С. Косіор, виступаючи на з’їзді КП(б)У, заявив, що «В Україні класова боротьба більш напружена, ніж в інших містах, і ворог-куркуль, націоналіст — у нас більш досвідчений, лютіший, ніж де б то не було в інших республіках і областях Союзу». Ця теза стала теоретичним підґрунтям для здійснення в республіці 

варіанти відповідей

кампанії з розкуркулення 1929—1932 рр.  

«великого терору»

 політики коренізації 

Запитання 3

Прочитайте уривок з джерела. Із назвою якої політики він тісно пов’язаний?«Майже п’ять місяців, як ми виселені… Невже, ви думаєте, що ми куркулі? Ні, ми не куркулі, ми сумлінні працівники, ми не розкуркулені, а розграбовані місцевою владою».

варіанти відповідей

НЕП

Колективізація

великий терор

воєнний комунізм

Запитання 4

Західноукраїнські землі наприкінці 1920-х років перебували під владою:

варіанти відповідей

Польщі, СРСР, Югославії

Румунії, Болгарії,Угорщини

Польщі, Румунії, Чехословаччини

Чехословаччини, Болгарії, СРСР

Запитання 5

Головою автономного уряду з 27 жовтня 1938 р. Підкарпатської Русі став:

варіанти відповідей

Є. Бачинський

А. Волошин

А. Бескед

А. Бродій

Запитання 6

Договір про ненапад із секретним додатковим протоколом між Німеччиною та СРСР носив назву?

варіанти відповідей

Пакт Молотова-Ріббентропа

Пакт Гітлера-Сталіна

Пакт нацистів-комуністів

Пакт Барбароса

Запитання 7

На які зони окупації була розділена України згідно плану "Ост" (декілька відповідей)?

варіанти відповідей

Дистрикт "Галичина"

Дистрикт "Бессарабія

Губернаторство "Трансністрія"

Рейхкомісаріат "Україна"

Прикордонні райони

Зона військової адміністрації

Запитання 8

Що стало головною причиною Голодомору 1932-1933 рр.?

варіанти відповідей

агресивна політика проти УСРР сусідніх держав

посуха та неврожай

цілеспрямована політика вищого партійного керівництва

провал політики індустріалізації

Запитання 9

Установіть відповідність між процесами суспільно-політичного життя 1930-х рр. та їх наслідками.

1. Індустріалізація

2. Колективізація

3. Масові репресії

4. Культурна революція


А. Ліквідація індивідуального селянського господарства

Б. Перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським

В. Нав’язування суспільству комуністичної ідеології

Г. Ліквідація багатопартійностіД. Насадження в суспільстві атмосфери страху.

варіанти відповідей

1А 2Г 3Д 4В 

1Б 2Д 3Г 4В 

1Б 2А 3Д  4В  

1В 2А 3В 4Д

Запитання 10

Про який судовий процес ідеться в цитованому документі?

«На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки, професори, лікарі, священики, письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети “Вісті ВУЦВК”».

варіанти відповідей

справу Українського національного центру

справу Спілки визволення України  

Шахтинську справу

справу Промпартії

Запитання 11

Про яке явище в суспільно-політичному житті республіки 1930-х рр. писав М. Хрущов?

«По Україні наче Мамай пройшов. Не було… ні секретарів обкомів партії в республіці, ні голів облвиконкомів. Навіть секретаря Київського міськкому не було».

варіанти відповідей

забезпечення новобудов трудовими ресурсами 

розкуркулення

мобілізацію до Червоної армії

масові репресії

Запитання 12

У якому році відбулися події, що увійшли в історію під назвою «Татарбунарське повстання»?

варіанти відповідей

1921 р

1919 р

1924 р

1930 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест