9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Форсована індустріалізація в радянській Україні

Додано: 19 квітня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 46 разів
11 запитань
Запитання 1

Курс на індустріалізацію проголошено 

варіанти відповідей

1925 р

1928.р

1930 р

Запитання 2

Темпи зростання обсягів промислового виробництва в СРСР у 1930-х роках були вищими, ніж в європейських країнах, завдяки 

варіанти відповідей

Технологічній реконструкції.

 

 

 

промисловому перевороту.

технічній перебудові.

форсованій індустріалізації.


Запитання 3

Яке положення можна віднести до наслідків індустріалізації 1930-х рр.? 

 

варіанти відповідей

 комплексний розвиток народного господарства

 високі темпи розвитку важкої промисловості

інтенсивний розвиток легкої промисловості

розвиток наукомістких технологій

Запитання 4

«Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920-х — у 1930-ті рр. було: 

 

варіанти відповідей

 однією з умов проведення грошової реформи

 одним із джерел фінансування індустріалізації

одним із засобів матеріального стимулювання селян

одним зі шляхів обмеження зростання цін

Запитання 5

Яке визначення розкриває суть поняття «індустріалізація»?

варіанти відповідей

примусове вилучення державою чи органами влади за певну плату майна громадян, підприємств або установ
 процес створення великого машинного виробництва в основних галузях народного господарства.

 перехід промислових підприємств із приватної власності у власність держави

 примусове й безвідплатне вилучення майна на користь держави в результаті адміністративного чи судового рішення


Запитання 6

Про якого відомого радянського діяча - зачинателя масового руху - йде мова в біографічному уривку?

Народився у 1906 р. Працював на шахтах Донбасу. В якості забійника шахти «Центральна - Ірміно» у серпні 1935 р.

варіанти відповідей

Олексій Стаханов

Лазар Каганович

В. Молотов

Запитання 7

  З якими подіями світової історії співпало здійснення політики форсованої індустріалізації?
варіанти відповідей

«Велика депресія»

«проспериті»

повоєнне врегулювання

хвиля міжнародного визнання СРСР

Запитання 8

Які основні складові радянізації 1930-х рр.?

   

  

  

 

  

   

варіанти відповідей

приватизація

індустріалізація

демократизація

колективізація

пацифікація

масові репресії

"культурна революція"

Запитання 9

Підбиваючи підсумки Шахтинської справи на липневому (1928 р.) пленумі ЦК ВКП(б) Й. Сталін висунув тезу, яка стала визначальною для його подальшої політики. Суть її полягала в такому:

варіанти відповідей

класова боротьба буде загострюватися в країні у міру її просування до соціалізму

 


 


можливість побудови соціалізму в одній окремо взятій країні

 жити стало краще, жити стало веселіше

теперішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі

Запитання 10

Про що йдеться в уривку?

«Ми маємо ряд індустріальних велетнів, що їх побудовано… і першим найліпшим є Дніпрельстан… У нас пущено за ці роки дванадцять доменних печей… Наша машинобудівна промисловість зростає нечуваними кроками… Ми збудували Краматорський машинобудівний завод… Луганський паротягобудівельний завод… Треба відзначити побудову Харківського тракторного заводу…»

варіанти відповідей

про причини індустріалізації

 


 


про наслідки індустріалізації

 про джерела індустріалізації

про передумови індустріалізації

Запитання 11

Якій події присвячений плакат, зображений на ілюстрації?

 

 

 

варіанти відповідей

«воєнного комунізму»

нової економічної політики

післявоєнної відбудови

 радянської модернізації


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест