Фотоефект. Закони фотоефекту.

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
7 запитань
Запитання 1

Енергія фотонів, що падає на поверхню металевої пластини дорівнює 4,5 еВ. Якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 1,5 еВ, то робота виходу електрона з металу становить

варіанти відповідей

1,5 еВ

3 еВ

4,5 еВ

6 еВ

Запитання 2

Під час освітлення металевої пластини ультрафіолетовим світлом спостерігають фотоелектричний ефект. Зі збільшенням довжини світлової хвилі максимальна кінетична енергія електронів, що вилітають,

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

спочатку збільшується, потім зменшується

спочатку зменшується, потім збільшується

Запитання 3

У якому з названих нижче діапазонів електромагнітних випромінювань енергія фотонів має найменше значення?

варіанти відповідей

рентгенівське випромінювання

ультрафіолетове випромінювання

видиме світло

інфрачервоне випромінювання

Запитання 4

Визначіть співвідношення між енергіями Е1 і Е2 фотонів, що випускають два джерела світла: перше -  з довжиною хвилі 720 нм, друге - з довжиною хвилі 420 нм. 

варіанти відповідей

Е1 = 2,25Е2

Е1 = 1,5Е2

Е2 = 1,5Е1

Е2 = 2,25Е1

Запитання 5

Електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 750 нм не викликає струму у фотоелементі, а випромінювання з довжиною хвилі в 600 нм – викликає. Визначте якою може бути робота виходу електронів з катода фотоелемента. Стала Планка 6,6·10-34 Дж×с, швидкість світла у вакуумі 3×108м/с.

варіанти відповідей

3×10-19 Дж

3,5×10-19 Дж

4×10-19 Дж

1,5×10-19 Дж

Запитання 6

Світло виявляє як хвильові, так і корпускулярні властивості. Виберіть із наведених тверджень правильне.

варіанти відповідей

Дисперсія світла свідчить про його корпускулярну природу.

Інтерференція світла свідчить про його корпускулярну природу.

Існування червоної межі фотоефекту можна пояснити на основі хвильової теорії.

Відповідно до теорії Бора атоми випромінюють світло окремими квантами.

Запитання 7

Визначте роботу виходу електрона з деякого металу, якщо червоній межі фотоефекту для цього металу відповідає довжина хвилі електромагнітного випромінювання 600 нм. Стала Планка дорівнює 6,62·10-34 Дж×с, швидкість світла у вакуумі 3×108м/с.

варіанти відповідей

2,21×10-19 Дж

3,31×10-19 Дж

6,62×10-19 Дж

9,93×10-19 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест