Фотосинтез

Додано: 20 листопада 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: Фотосинтез
12 запитань
Запитання 1

Хлорофіл розташований у:

варіанти відповідей

Мітохондріях;

Вакуолях;

Хромопластах;

Хлоропластах;

Комплексі Гольджі.

Запитання 2

Вкажіть фази фотосинтезу: 

варіанти відповідей

Киснева

Безкиснева

Світлова

Темнова

Запитання 3

У процесі фотосинтезу молекули АТФ синтезуються під час:

варіанти відповідей

Темнової фази;

Світлової фази;

Між світловою і темновою фазами;

Не синтезуються.

Запитання 4

Процес фотосинтезу неможливий за відсутності:

варіанти відповідей

Кисню;

Вуглекислого газу;

Азоту;

Інертних газів.

Запитання 5

До фотосинтезу здатні:

варіанти відповідей

Гриби;

Зелені рослини;

Залізобактерії;

Нітрифікуючі бактерії;

Всі перелічені групи органвізмів.

Запитання 6

Фотосистема відновлюється за рахунок електронів:

варіанти відповідей

які виникають при розщепленні молекул води;

АТФ;

Власних, які повертаються на свій енергетичний рівень;

Не відновлюється.

Запитання 7

До пластичного обміну належать:

варіанти відповідей

Біосинтез білка;

Окиснення органічних речовин;

Розщеплення органічних речовин без доступу кисню;

Фотосинтез.

Запитання 8

Основними процесами світлової фази є:

варіанти відповідей

Фотоліз води (розщеплення води під дією світла з утворенням кисню);

Відновлення НАДФ (приєднання до НАДФ атома Гідрогену);

Цикл Кальвіна;

Утворення молекулярного кисню;

Фотофосфорилювання (утворення АТФ з АДФ). 

Запитання 9

Під час темнової фази фотосинтезу відбуваються процеси:

варіанти відповідей

Утворення атомів Гідрогену;

Синтез глюкози;

Утворення молекулярного кисню;

Синтез АТФ.

Запитання 10

У світлову фазу фотосинтезу:

варіанти відповідей

Фотон переводить молекулу хлорофілу в збуджений стан;

З Карбон (IV) оксиду і води утворюються вуглеводи;

Розщеплюється молекула води;

Утворюється молекулярний кисень.

Запитання 11

Крохмаль накопичується у таких структурах рослинної клітини:

варіанти відповідей

Ендоплазматичній сітці;

Мітохондріях;

Лейкопластах;

Вакуолях.

Насінинах, бульбах та кореневищах.

Запитання 12

Чи вірні твердження:

1. Світлова енергія Сонця перетворюється фотоавтотрофами в хімічну енергію вуглеводів, які в загальному дають первинну органічну речовину;

2. Формування атмосфери повністю змінило стан земної поверхні, зробило можливим появу аеробного дихання;

варіанти відповідей

Тільки перше

Тільки друге

Обидва твердження вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест